Als we maar ver genoeg in de tijd terug kijken, zijn we allemaal Afrikanen! De huidige moderne mens is een homo sapiens, de enige mensensoort die nu nog bestaat. De homo sapiens is zo'n 200.000 jaar geleden ontstaan in Afrika. Daarvoor en tijdens het ontstaan van de Homo sapiens waren er verschillende soorten mensen die allemaal zijn uitgestorven. De bekendste uitgestorven mensensoort is de Neanderthaler (Homo neanderthalensis).

De homo sapiens kwam alleen in Afrika voor. De Neanderthalers kon je vinden in Europa, het Midden-Oosten en Centraal-Azië. Zo'n 120.000 jaar geleden ontstonden de eerste menselijke migraties en verspreidde de moderne mens zich langzaamaan over alle werelddelen.

Het ontstaan en de verspreiding van de homo sapiens vanuit Afrika noemen we de Out of Africa-theorie. Allerlei archeologische vondsten ondersteunen deze theorie.

migratie eerste mensen

De homo sapiens verdrong de Neanderthalers en andere mensensoorten. Als mensensoort bestaan ze niet meer, maar helemaal weg zijn de Neanderthalers niet. Niet dat je nog Neanderthalers in de bus kunt tegenkomen, maar de mensensoorten hadden onderling wel seksuele relaties. Nu nog vind je in ieder modern mens die in Europa is geboren, dus ook in jouw genen, zo'n 2 tot 3% Neanderthaler-DNA.

schedels 

Vragen
9) Kijk naar de eerste migratiestromen van de homo sapiens. Welke is de oudste stroom en hoe liep die?
10) Waar ontstond de laatste migratiestroom rondom het ontstaan van de moderne mens en hoe lang is dat geleden?
vorigestapvolgendestap