We kunnen verschillende soorten migranten onderscheiden: emigranten, immigranten, remigranten en transmigranten.
Verwarrend? We zetten ze kort op een rij: 

Emigranten
Emigranten zijn mensen die uit Nederland naar een ander land verhuizen. In 2017 waren dat er 151.000. 

Vlak na de Tweede Wereldoorlog dacht 1 op de 3 Nederlanders er over om ons land te verlaten. De vrees bestond dat er na de Tweede Wereldoorlog uiteindelijk veel te weinig banen waren en een tekort aan landbouwgrond. Bovendien zouden veel mensen ook weg willen na alle verschikkingen van de oorlog.

Eind jaren '40 kwam er een grootscheepse campagne op gang om Nederlanders te wijzen op de kansen die emigratie bood. Er werden zelfs afspraken gemaakt met landen overzee (Amerika, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika). Die zaten te springen om arbeidskrachten. De Nederlandse regering subsidieerde in veel gevallen de overtocht, vertrekkers kregen cursussen ter voorbereiding op hun nieuwe bestaan. Deze stimulering en ondersteuning waren enorme stimulans voor de emigratie.

emigratievroegerennu schooltv

Nu moeten emigranten het op eigen kracht proberen te redden. De verdeling van Nederlandse vertrekkers ziet er tegenwoordig heel anders uit dan in de jaren na de oorlog. In de CBS-cijfers gaat nu Polen aan kop, gevolgd door Duitsland, Turkije, China en Groot-Brittannië.

Vragen
1) Er zijn verschillende reden waarom mensen emgireren. Je kunt hen in drie groepen verdelen:
* Emigreren om economische redenen.
* Emigreren om politieke redenen.
* Emigreren om persoonlijke redenen. 
Geef van elk reden een voorbeeld.

2) Emigranten zijn veel negatiever over Nederland dan de thuisblijvers, op één onderwerp na: het inkomen. Kun je verklaren waarom veel emigranten minder inkomsten hebben dan in Nederland?Immigranten

Elk jaar komen er vele duizenden ‘vreemdelingen’ naar Nederland. De meesten zijn toeristen, mensen die een korte tijd naar Nederland komen voor een vakantie. Er zijn ook duizenden vreemdelingen die komen om er te wonen en werken, met de bedoeling er voorgoed te blijven. Zij worden immigranten genoemd, mensen die uit een ander land naar Nederland verhuizen. In 2017 waren dat er 233.000.  

De redenen waarom de immigranten naar Nederland kwamen/komen zijn heel verschillend. Het SchoolTV-filmpje noemt er enkele:

immigratievroegerennu schooltv

Vragen
3) Kijk (nog eens) naar het filmpje. Welke redenen waarom mensen verhuizen naar Nederland werden genoemd?
4) Op het einde van de 20e eeuw kwam Polen niet voor in de top 10 van immigranten en tegenwoordig wel. Kun je die verschuiving verklaren?Remigranten
We spreken van remigratie als mensen die uit Nederland verhuisd zijn na een tijdje terugkeren naar Nederland. Mensen komen om allerlei redenen terug naar Nederland, we kunnen hen grofweg in twee groepen verdelen:

* Mensen die remigreren om positieve redenen
* Mensen die remigreren om negatieve redenen

Positieve redenen: mensen hebben bijvoorbeeld voldoende in het buitenland verdiend zodat ze terug kunnen keren met hun verdiende geld. Of -en dat komt minder voor- mensen waren vertrokken om politieke redenen, maar de situatie is (in hun ogen) verbeterd.

Negatieve redenen: de emigratieplannen zijn niet zo succesvol geworden als de emigranten gehoopt hadden. De baan viel tegen of ze werden werkloos. De mentaliteit van hun nieuwe vaderlanders viel tegen. Hun liefdesrelatie liep stuk. Of mensen hadden enorme last van heimwee. Deze groep remigranten is verreweg de grootste groep. 

Vragen
5) Van welk type migranten zijn er vrijwel geen remigratiecijfers te vinden? Kun je ook aangeven waarom?
6) Van welk type migranten zijn er wel remigratiecijfers te vinden? Over welke groep hebben we het?


Transmigranten
We spreken van transmigranten als mensen tijdelijk in een ander land wonen, op doorreis naar een ander land. De bekendste groep transmigranten zijn Afrikanen die hun land verlaten, even in Libië werken, de Middellandse Zee oversteken, een tijd in Frankrijk verblijven en dan (via Calais) naar Groot-Brittannië (willen) trekken.

transmigranten
Vragen
7) Hoe worden deze transmigranten in de media meestal genoemd?
8) Elke emigrant is ook een immigrant. Klopt dat? Licht je antwoord toe.

vorigestapvolgendestap