drie push factorenMigratie ten gevolg van calamiteiten vloeit niet alleen voort uit oorlog en onderdrukking, maar ook uit natuurrampen.

We spreken van een natuurramp als er een gebeurtenis plaatsvindt die catastrofale gevolgen heeft voor alles wat er leeft. Aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en overstromingen kunnen leiden tot de noodzaak om elders een veiligere plek te zoeken. 

Sommige natuurrampen zijn niet eenmalig, maar komen voort uit langdurige natuurlijke processen. Een bekend voorbeeld is de oprukkende woestijn in de Sahel. Aan de randen van de Sahel wordt de landbouw steeds slechter en boeren trekken weg. Veel boeren uit Burkina Faso zijn al vertrokken naar het veel minder droge Ivoorkust, een buurland ten zuiden van Burkina Faso.

De droogte in de Sahel heeft ook meermalen geleid tot misoogsten die op hun beurt hebben geleid tot hongersnood. 
In 1984 vond de ergste hongersnood ooit in Ethiopië en de Sahel plaats. De regens bleven twee jaar lang weg. Dankzij de Canadese tv-journalist Brian Stewart en de BBC kon de hele wereld in 1984 zien hoe zeven miljoen Ethiopiërs na een lange periode van droogte met de hongerdood werden bedreigd. 

We zagen uitgemergelde kinderlijfjes met bolle buikjes en wegdraaiende ogen. Wanhopige moeders met baby’s die tevergeefs naar lege borsten grijpen voor wat melk, terwijl ze op de dorre vlaktes naar uit zakken voedselhulp gevallen graankorrels zoeken. Bijna een miljoen mensen overleden.

sahel

Vraag
3) De meeste mensen die migreren omwille van een natuurramp, droogte, misoogst of hongersnood verhuizen binnen hun eigen land (als ontheemden) of trekken weg naar een buurland. Geef twee redenen waarom ze in eigen/buurland  blijven en niet naar bijvoorbeeld Europa.
vorigestapvolgendestap