nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, met name doel 11, 13, 16 en 17.

Aan het eind van deze les:
- Weet je dat ken je het verschil tussen (arbeids)migratie en de vluchtelingenproblematiek.
- Kun je enkele voorbeelden van push-factoren noemen.
- Ben je op de hoogte van de problematiek rondom klimaatvluchtelingen.

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* Push- en pull-factoren
* (Burger)Oorlog
* Onderdrukking
* Dwangarbeid
* Natuurramp
* Klimaatverandering
* Ontheemde
* Vluchteling
* Klimaatontheemde
* Klimaatvluchteling


Eindproduct

Als eindproduct van deze opdracht bereiden jullie een speech van maximaal 5 minuten voor. Met het eindproduct laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald.

Beoordeling
Het eindproduct laten jullie beoordelen door jullie docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: is het jullie gelukt om een goede speech voor te bereiden?
- de vorm: is je creatieve verwerking met zorg gemaakt?
taalfouten: bevatten de antwoorden op de stappen 1-4 en het eindproduct niet te veel taalfouten?

Groepsgrootte
Deze les doe je alleen. De speech bereiden jullie voor met een groepje van 3 tot 4 leerlingen.

Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap