factor gebrekkigevoorzieningenNederland en Nigeria kennen allebei een leerplicht en in beide landen is het basisonderwijs gratis. Op papier is het onderwijs in beide landen in goede handen. In de praktijk valt dat voor Nigeria toch wel tegen. Voor een deel komt dat door de enorme overbevolking in Nigeria. Sinds 1960 is de bevolking meer dan verviervoudigd (van 42 miljoen naar 186 miljoen in 2016) en zal de bevolking de komende dertig jaar nog eens verdubbelen (naar 399 miljoen inwoners in 2050). Nu al is 60% van de bevolking jonger dan 24 jaar en 44% jonger dan 15 jaar.

Ondanks dat Nigeria in hoog tempo scholen aan het bijbouwen is, vallen toch veel kinderen tussen wal en schip. De cijfers spreken boekdelen:
school nigeria

Onderwijs Nederland Nigeria
Aantal basisscholen + 6.700 + 62.500
Aantal leerlingen dat naar basisschool gaat + 1.400.000
(= 100%)
+ 23.000.000
(= 64%)
Basisonderwijs aantal jongens – meisjes = 100% 50,4% - 49,6% 52,5% - 47,5%
Aantal dropouts in basisonderwijs 0% 20%
Aantal scholen voor voortgezet onderwijs + 650 + 12.000
Aantal leerlingen dat na het basisonderwijs naar school voor voortgezet onderwijs gaat 100% 19%
Aantal inwoners van 15 jaar of ouder dat analfabeet is 250.000             41.000.000      

Ondanks de leerplicht gaat eenderde van alle leerlingen onder de 12 in Nigeria niet naar school.
Er is geen land ter wereld dat het slechter doet dan Nigeria!

In Nederland ga je acht jaar naar de basisschool, in Nigeria is dat zes jaar, maar waar in Nederland we geen dropouts in het basisonderwijs kennen, maakt 20% van alle Nigeriaanse leerlingen de basisschool niet af. En van alle leerlingen die de basisschool wel afmaken, begint het grootste deel niet aan een middelbare school. 

Mocht je in Nigeria alle obstakels overwonnen hebt en naar de universiteit wilt gaan, loop je tegen nieuwe obstakels aan. Er zijn veel te weinig plekken voor een universiteit en het onderwijs is onder de maat. Een student die de kans heeft, probeert een plek op een buitenlandse universiteit te vinden. Op dit moment studeren er zo'n 71.000 Nigeriaanse studenten in het buitenland waaronder 11.000 in de Verenigde Staten.

De meeste ouders willen dat hun kind een goede toekomst heeft en die is in Nigeria een stuk kleiner dan in bijvoorbeeld Europa of de Verenigde Staten. De crisis in het onderwijs versterkt de behoefte (push-factor: gebrekkige voorzieningen) om te emigreren.


Vragen
5) Geef een verklaring waarom ondanks de leerplicht eenderde van de Nigeriaanse kinderen niet naar school gaat.
6) Geef een verklaring waarom in Nederland er meer jongens onder de 12 naar school dan meisjes van dezelfde leeftijd.
7) Geef een verklaring waarom in Nigeria er meer jongens onder de 12 naar school gaan dan meisjes van dezelfde leeftijd.
8) Geef een verklaring waarom veel scholieren in Nigeria niet naar het voortgezet onderwijs gaan.
vorigestapvolgendestap