Welvaart, hoe arm of rijk je bent, zegt veel, maar niet alles. Je kunt nu eenmaal niet alles in geld uitdrukken.We geven twee voorbeelden.

factor gebrekkigevoorzieningenStel: je verdient voldoende, maar je zoon of dochter wordt ernstig ziek en er is geen ziekenhuis binnen een straal van 100 kilometer te vinden. Dan helpt geld alleen je niet.

En stel: je bent een slimme meid, maar je broer mag wel naar school en jij niet. Je schoolcarrière stokt al vóór de basisschool en zonder schooldiploma's kun je alleen als schoonmaakster gaan werken.

Welzijn, de toestand waarbij het je aan niets ontbreekt en waarbij je je prettig vindt, wordt sinds 1993 gemeten door de Verenigde Staten met behulp van de Index van de Menselijke Ontwikkeling, beter bekend onder de Engelse term Human Development Index (HDI). 

De HDI meet drie zaken:
* Levensstandaard (BNP per hoofd van de bevolking, vergeleken met de koopkracht in dollars, zie ook stap 1
* Volksgezondheid (de gemiddelde levensverwachting bij de geboorte)
* Kennis (analfabetisme en het deel van de bevolking dat de basis-, voortgezet en hoger onderwijs doorloopt).

HDI loopt uiteen van 0 tot 1. De drie onderdelen krijgen alledrie een cijfer en de HDI is het gemiddelde cijfer van de drie onderdelen.

Bij 1 is alles perfect, maar dat haalt geen enkel land van de wereld.

Het hoogste cijfer krijgt Noorwegen (0,949). Het laagste cijfer krijgt de Centraal Afrikaanse Republiek (0,352).
We vergelijken twee landen: Nederland (rang 7 met HDI 0,924) en Nigeria (rang 152 met HDI 0,527) voor onderwijs in stap 4 en gezondheidszorg hieronder:

Gezondheidszorggezondheidszrog nigeria

Nederland Nigeria
Aantal inwoners 17.000.000 186.000.000
Gezondheidszorg in % van BNP 9,5% 0,9%
Aantal artsen per 1000 inwoners 3,1 0,28
Aantal ziekenhuisbedden per 1000 inwoners 4,7 1,67
Kindersterfte (0-1 jaar) per 1000 geboorten 3,2 69,4
Sterfte kinderen < 5 jaar per 1000 geboorten 3,8 108,8
Moedersterfte per 100.000 geboorten 7,0 814
Aantal kinderen dat is ingeënt tegen mazelen   96% 51%
Aantal mensen met hiv/aids 23.000 3.200.000
Aantal mensen met malaria 0 > 100.000.000  
Aantal mensen met tuberculosis 800-900 > 400.000
Levensverwachting bij geboorte 81,7 jaar 53,1 jaar

Zoals je in de grafiek kunt zien, zijn de verschillen op het gebied van gezondheidszorg tussen de twee landen enorm.

Nigeria besteedt veel minder geld aan de gezondheidszorg dan Nederland. Van alles wat er in een land verdiend wordt, het BNP, gaat bijna 10% naar de gezondheidszorg in Nederland en in Nigeria minder dan 1% naar het BNP.

Zo is er één arts voor 3571 mensen in Nigeria, in Nederland is één arts voor 322 mensen. In Nederland zijn er naar verhouding tien keer zo veel artsen als in Nigeria. Wrang is dat van alle artsen in Nigeria een kwart naar de VS is verhuisd omdat daar veel meer te verdienen is.

De gevolgen kun je ook terugvinden in de grafiek: kinder- en moedersterfte in Nigeria zijn torenhoog en beide staan in de top tien. Er zijn ook veel meer mensen ziek in Nigeria dat in Nederland. Eén op de zestig Nigerianen heeft hiv/aids en één op de twee Nigerianen heeft malaria.
Je snapt dat veel mensen willen migreren naar een land met veel betere voorzieningen!

kennisvluchtVragen
3) Kijk naar de grafiek en beantwoord dan deze vraag: hoe kun je verklaren dat de levensverwachting in Nigeria bijna 30 jaar minder is dan in Nederland?
4) In veel ontwikkelingslanden, ook in Nigeria, zie je het ‘weglopen van de hersenen’ (in het Engels: braindrain). Het ‘weglopen van de hersenen’ wordt ook wel kennisvlucht genoemd. Wat zouden ze daarmee bedoelen?
vorigestapvolgendestap