De inkomensongelijkheid tussen landen mag dan licht gedaald zijn, maar binnen landen stijgt de ongelijkheid nog altijd.

Een Nederlander mag dan makkelijker een Big Mac kunnen kopen dan een arbeider in India, maar een Nederlandse uitkeringsgerechtigde kan zich veel minder Big Macs veroorloven dan een Nederlandse fabrikant. 

factor armoedeDe 8 rijkste mensen op de wereld bezitten evenveel als de armste helft van de bevoilking. In Nederland bezit de rijkste 1-1,5% zo'n 40% van alle rijkdom. In 2016 kregen 135.000 mensen hulp van de Voedselbank. 1,2 miljoen mensen verdienden minder dan het minimumloon. En dan valt de ongelijkheid in Nederland mee.

De ongelijkheid binnen Vietnam is extreem. In de kledingfabriek hieronder werken mensen 12 uur per dag, 6 dagen per week. Ze verdienen één dollar per uur. De 210 rijkste mensen in Vietnam verdienen samen genoeg om 3,2 miljoen Vietnamezen uit de armoede te halen en een einde te maken aan de extreme armoede in het land.   

kledingfabriek vietnam

Er wordt gezegd dat 'een beetje ongelijkheid goed is voor de economie'. Dat zorgt ervoor dat iemand harder gaat studeren of eerder een risico neemt om een eigen onderneming te starten in een poging om zijn of haar positie te verbeteren. Maar een groeiende ongelijkheid vermindert de economische groei. Althans, dat heeft de OESO berekend. In een studycase merkte de OESO dat de economische groei van Mexico met 10% was verminderd door de gestegen ongelijkheid.

De ongelijkheidskloof kunnen we verkleinen als de rijke multinationals hun winsten niet zouden wegsluizen naar belastingparadijzen. De arme(re) landen lopen jaarlijks minstens 100 miljard euro aan belastinginkomsten mis, geld dat ze goed zouden gebruiken voor het versterken van de werkgelegenheid en voor beter onderwijs en voor een betere gezondheidszorg. Reden voor Oxfam Novib om wereldwijd campagne te voeren voor een eerlijker belastingsysteem.
Als de armen niet arm zouden blijven, is de behoefte (push-factor: armoede) om te emigreren ook wat minder groot. 

Vraag 
2) Door welke (niet in de tekst genoemde) reden wordt de ongelijkheidskloof ook in stand gehouden?
vorigestapvolgendestap