Sommige mensen kiezen ervoor om te migreren naar een ander land in de hoop daar een beter leven te vinden. Daarbij spelen zowel welvaart als welzijn een grote rol. In de stappen 1 en 2 kijken we naar welvaart oftewel de rijkdom. In de stappen 3 en 4 kijken we naar het welzijn van mensen.

factor armoedeWelvaart is een situatie waarin de mensen ruimschoots in hun behoeften kunnen voorzien. Welvaart heeft ook alles te maken met hoe welvarend of rijk je bent. Het tegenovergestelde van rijkdom is armoede. Maar hoe meet je of iemand arm of rijk is?
Daarvoor gebruiken we de term BNP: het Bruto Nationaal Product (gemeten in dollars), de totale geldwaarde van alle goederen en diensten die door een land in een jaar worden geproduceerd. Als je het BNP deelt door het aantal inwoners, weet je hoe rijk de inwoners van een land zijn.
De verschillen in welvaart zijn enorm.

Het rijkst zijn de inwoners van Qatar: $ 124.927
Nederland staat op plek 13 in de wereldranglijst: $ 53.582
Nigeria staat op plek 129 met $ 5.927.
Het armst is de Centraal Afrikaanse Republiek: $ 681.

steenwerker
Deze steenwerker uit Centraal Afrikaanse Republiek verdient minder dan het gemiddelde inkomen in zijn land

We kunnen alle landen van de wereld vergelijken door het BNP per hoofd van de bevolking uit te rekenen. Maar zelfs dan is die vergelijking niet altijd eerlijk. Veel belangrijker is de koopkracht: hoeveel kun je voor je geld kopen? Daarvoor is de Big Mac Index bedacht, op basis van een product dat overal in de wereld exact hetzelfde is.

bigmacGemiddeld betaalde je in 2018 voor één Big Mac:
In Egypte $ 1,75 
In Oekraïne $ 1,91
In India $ 2,51
In Nederland $ 4,74
In Zwitserland $ 6,54

Je kunt de prijzen van een Big Mac overal met elkaar vergelijken, maar nog belangrijker is: hoe lang moet je werken om één Big Mac te kunnen kopen (op basis van het minimumloon in de landen)?

Om één Big Mac te kunnen kopen, moet een arbeider ... minuten werken:
In Egypte 236 min.
In Oekraïne 135 min.
In India 422 min.
In Nederland 33 min.
In Zwitserland 21 min.


Wereldwijd is de ongelijkheid tussen landen licht gedaald, maar nog steeds woont 70% van de wereldbevolking in een land waar de ongelijkheid groeit (zie stap 2).

Vraag
1) Hoe noem je landen die je in de top van de Big Mac Index vindt en hoe noem je de landen onderaan de lijst?  
vorigestapvolgendestap