nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, met name doel 1, 2, 3, 4, 10 en 17.

Aan het eind van deze les:
- Weet je dat mensen om verschillende redenen naar het buitenland verhuizen en kun je enkele redenen noemen.
- Weet je dat de (inkomens)ongelijkheid tussen en binnen landen groot is.
- Weet je hoe we die ongelijkheid kunnen meten.
- Weet je hoe gebrekkige voorzieningen kunnen bijdragen aan de wens om te migreren.
- Weet je wat de HDI is en hoe die gemeten wordt.
- Kun je uitleggen waarom juist mensen die hoog opgeleid zijn een ontwikkelingsland in grote getale verlaten.


Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* Push- en pull-factoren
* BNP (Bruto Nationaal Product) per hoofd van de bevolking
* Ongelijkheid tussen landen
* Big Mac Index
* Ongelijkheid binnen landen
* HDI (Human Development Index)
* Kennismigrant
* Brain drain of Kennisvlucht


Eindproduct

Als eindproduct van deze opdracht bedenk je als lid van een adviesraad hoe jullie de brain drain kunnen tegengaan. Met het eindproduct laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald.

Beoordeling
Het eindproduct laten jullie beoordelen door jullie docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: zijn jullie adviezen zinvol en adequaat?
- de vorm: is je creatieve verwerking met zorg gemaakt?
- taalfouten: bevatten de antwoorden op de stappen 1-4 en het eindproduct niet te veel taalfouten?

Groepsgrootte
Deze les doe je alleen.

Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap