migratie intro

'Migratie' is her verplaatsen van groepen mensen van de ene naar de andere plaats. De moderne mens (Homo sapiens) is meer dan 120.000 jaar geleden vanuit Afrika over de hele aarde verspreid. Migratie vindt ook nu nog steeds plaats. Daarbij gaat het om grote groepen mensen, maar ook om individuen. Iemand die migreert wordt een migrant genoemd.

In deze lessenreeks kijken we naar verschillende soorten migranten en redenen waarom mensen migreren, vrijwillig of gedwongen. We kijken ook naar enkele grote volksverhuizingen in het verleden en heden en we kijken naar de effecten van migratie op verschillende samenlevingen nu.

De opdrachten:

1. Wat is migratie? 
2. Ongelijkheidskloof
3. Ontheemden en vluchtelingen
4. Arbeidsmigratie
5. Bijzondere groepen
6. Grootschalige gedwongen migratie
7. Grootschalige vrijwillige migratie
8. Effecten van migratie: integratie?
9. Effecten van migratie: veranderingen in de samenleving
10. Effecten van migratie: fysieke barrières
11. Afsluiting: ludiek actie?!