nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, met name doel 1, 2, 8 en 17.

Aan het eind van deze les:
- Weet je wie na de afschaffing van de slavernij het werk op de plantages en in de fabrieken utvoerden.
- Ken je de aard van de contracten die de contractarbeiders ondertekenden.
- Kun je verschillende groepen contractarbeiders noemen en uitleggen waarom er verschillende groepen geworven werden.
- Weet je waarom er regelmatig opstanden onder de contractarbeiders ontstonden.
- Kun je voorbeelden geven van verplichtingen uit de contractarbeid die ons nu onredelijk voorkomen.

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* Contractarbeid
* Contractarbeider
* Grootschalige migratie
* Vrijwillige migratie
* Push- en pull-factoren
* Vrije man of friman


Eindproduct

Als eindproduct van deze opdracht schrijf je een pagina uit een dagboek van een contractarbeid(st)er OF een artikel van een journalist over dat dagboek. Daarbij dient het begrip 'contractarbeid' voor te komen. Met het eindproduct laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald.

Beoordeling
Het eindproduct laten jullie beoordelen door jullie docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: is (het artikel over) het dagboek interessant om te lezen en werpt het licht op ervaringen over contractarbeid?
- de vorm: is je creatieve verwerking met zorg gemaakt?
taalfouten: bevatten de antwoorden op de stappen 1-5 en het eindproduct niet te veel taalfouten?

Groepsgrootte
Deze les doe je alleen. De creatieve verwerking doe je samen met een aantal medeleerlingen.

Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap