De voormalige slaaf Olaudah Equiano pleitte al in 1766 voor de afschaffing van de slavernij, maar hij kreeg toen nog geen gehoor. Onder invloed van de idealen van de Franse Revolutie en de Verlichting kwam eind achttiende eeuw het abolitionisme op (abolish is het Engelse werkwoord voor afschaffen). Vrijheid, gelijkheid, broederschap en rationalisme pasten niet bij slavernij, zo meenden tegenstanders van het houden van slaven.

Het eerste land dat de slavernij definitief afschafte was Haïti in 1804. In Groot-Brittannië werd de slavenhandel in 1807 verboden en de slavernij in 1833. Frankrijk schafte de slavernij meermalen af om die vervolgens weer in te voeren, maar in 1848 werd de slavernij definitief afgeschaft. Nederland verbood de slavenhandel in 1814 en was een van de laatste landen die de slavernij afschafte, in 1863.

slavernijmonument

Verplaats je in de positie van Olaudah Equiano. Je bent nog midden in het schrijven van je ervaringen als slaaf en van je strijd voor afschaffing. Schrijf een gloedvol betoog over de afschaffing van de slavernij voor de achterflap van je boek. Je uitgever heeft daarvoor een half A4-tje gereserveerd.

Veel succes!
vorigestap