Artikel 1 van de grondwet geeft aan: 

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

De praktijk is helaas anders. Migranten hebben vaak te maken met discriminatie. Dat begint al met het accent. Als een acteur met een Marokkaans-Nederlands accent belt, wordt hij minder vriendelijk geholpen dan wanneer Diederik Jekel belt:
tongval
De taalwetenschapper Stefan Grondelaers komt tot trieste conclusies.

Discriminatie t.a.v. migranten vind je ook onder studenten en mensen die een baan zoeken. 

Studenten met een migratie-achtergrond die een stageplek zoeken moeten veel meer moeite doen om een plek te vinden dan andere studenten. 
En van alle 15- tot 75-jarigen in de beroepsbevolking met een Nederlandse achtergrond was 3,2 procent werkloos in het tweede kwartaal van 2018. Dat is minder dan bij degenen met een westerse migratieachtergrond met een werkloosheidspercentage van 4,7. De werkloosheid was echter nog veel hoger onder personen van niet-westerse herkomst: 8,0 procent.

Een derde voorbeeld van discriminatie t.a.v. migranten is het etnisch profileren, onderscheid maken op basis van je afkomst. Een veelgebruikte definitie is: "Het gebruik door de politie van criteria of overwegingen omtrent ‘ras’, huidskleur, etniciteit, nationaliteit, taal en religie bij opsporing en rechtshandhaving terwijl daarvoor geen objectieve rechtvaardiging bestaat."
Hoe etnisch profileren gaat, kun je zien in dit YouTube-filmpje van Nieuwsuur van 2016:



Vraag
3) Geef een argument voor en een argument tegen het 'stopformulier' zoals de Londense politie gebruikt. Zou de Nederlandse politie dat formulier moeten overnemen of niet?
vorigestapvolgendestap