Stel je bent een nieuwe Nederlander. Met een aantal migranten komen jullie te wonen in een chique wijk waar tot heden alleen autochtone Nederlanders wonen. De gemeente heeft een kennismakingsavond georganiseerd voor de nieuwe en de huidige wijkbewoners.

De gemeentesecretaris interviewt de nieuwkomers én enkele wijkbewoners die al jaren in de wijk wonen. Hij is ook de gespreksleider.

In het rollenspel benadruk je vooral een van deze drie begrippen, zonder deze bij naam te noemen: assimilatie, segregatie en diversiteit.
rollenspel
Als je de rol krijgt van een wijkbewoner bent die al jaren in de wijk woont, bekijk je of de nieuwkomers wel ‘passen in de wijk’.
Als afsluiting van het rollenspel bespreekt de gespreksleider wie het duidelijkst de begrippen assimilatie, segregatie en diversiteit heeft verwoord.
vorigestap