Volgens het woordenboek betekent segregatie: afzondering, sociale scheiding van bevolkingsgroepen.

kanaalstraatDe klacht van veel autochtone Nederlanders is dat nieuwkomers zichzelf afzonderen van de anderen. Ze wonen vaak bij elkaar in aparte wijken of straten, ze doen hun boodschappen bij winkels of gaan naar restaurants die door voormalige landgenoten gerund worden.

Integratie en segregatie zijn tegenstellingen. Ze sluiten elkaar uit. Een (asiel)migrant die integreert in de Nederlandse samenleving, kan niet tegelijkertijd in afzondering leven.

Segregatie vind je overal op de wereld. Bijna elke grote stad in Amerika heeft bijvoorbeeld wel een Chinatown, een Chinese wijk waar veel Chinese immigranten bij elkaar wonen. Je vindt in zo’n wijk ook veel Chinese restaurants en winkels. Ook vind je op veel plaatsen een Little Italy, een wijk waar veel (nakomelingen van) Italiaanse immigranten bij elkaar wonen en waar je veel pizzeria’s kunt vinden. In Amerika zijn de Chinatowns en Little Italy’s tevens toeristische trekpleisters.

Het is niet zo dat alle afzonderlijke nationaliteiten hun eigen wijk hebben. Wel is het zo dat de oorspronkelijke bevolking en (nakomelingen van) nieuwkomers vaak in aparte wijken wonen of dat het overgrote deel van een straat of wijk één bepaalde bevolkingsgroep herbergt. Op de Zwaluwenweg in Aerdenhout wonen alleen maar autochtone Nederlanders. In de Kanaalstraat in Utrecht en in de Schilderswijk in Den Haag wonen bijna uitsluitend migranten.

Vragen
11) Van veel migranten wordt gezegd dat ze in twee werelden leven. Wat wordt hiermee bedoeld?
12) Noem twee of meer oorzaken waardoor er aparte wijken met bepaalde bevolkingsgroepen ontstaan. Geef bij elke oorzaak aan wie verantwoordelijk is voor ontstaan van die aparte straten of wijken.
13) Noem een of meer voordelen en een of meer nadelen van wonen in aparte wijken.
14) Hoe zou je aparte straten en wijken tegen kunnen gaan?
vorigestapvolgendestap