cursus1Stel je mag je als nieuwe Nederlander je vestigen in Nederland. Of, stel, je bent als (boot)vluchteling na veel omzwervingen Nederland binnengekomen. Je vraagt asiel aan -je bent dan een asielzoeker- en na de asielprocedure te hebben doorlopen krijg je bericht dat je mag blijven. Je bent daarmee een erkende vluchteling geworden, ook wel een asielmigrant genoemd, en je wordt ingeschreven in het bevolkingsregister. Daarmee ben je legaal in Nederland.
Maar daarmee ben je er nog niet. Of je nu een migrant of een erkende vluchteling bent, iedere ‘vreemdeling’ of ‘buitenlander’ van buiten de Europese Unie is verplicht in te burgeren.

Dat houdt in dat je een inburgeringscursus moet doen en binnen drie jaar die cursus moet afsluiten met een inburgeringsexamen. De cursus (rond de € 3000,-) en het examen (€ 350,-) moet de asielmigrant zelf betalen. Wie niet voldoende geld heeft voor het cursusgeld kan daar een lening voor afsluiten bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Het doel van inburgeren is dat een (asiel)migrant zich kan redden in zijn nieuwe omgeving. In Nederland doen we dat via een inburgeringsexamen, in andere landen gebeurt dat vaak aan de hand van een inburgeringscontract, bijvoorbeeld in België, Duitsland, Denemarken, Frankrijk en Oostenrijk.

Vraag
1) Een contract is altijd een afspraak tussen twee partijen, vastgelegd op papier. Wat zou volgens jou in een inburgeringscontract moeten worden afgesproken:

De (asiel)migrant verplicht zich tot
*
*

De regering verplicht zich tot
*
*
vorigestapvolgendestap