nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, met name met doel 10 en 16.

Aan het eind van deze les:
- Weet je dat een migrant (van buiten de Europese Unie) nog niet klaar is met alle verplichtingen die de Nederlandse wet hem of haar oplegt.
- Weet je dat migranten van buiten de EU drie jaar de tijd krijgen om voor een inburgeringsexamen te slagen.
- Weet je welke onderdelen het inburgeringsexamen kent en weet je welke stappen een ‘inburgeraar’ kan nemen om te kunnen slagen voor het examen.
- Ken je verschillende manieren hoe je als migrant kunt omgaan met de gewoonten van autochtone Nederlanders: pas je je aan of houd je vast aan je eigen gewoonten?
- Kun je aangeven wat we bedoelen met ‘diversiteit’.
- Heb je een eigen mening over de vraag ‘Wanneer ben je goed geïntegreerd?’.

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* Inburgeren
* Inburgeraar
* Inburgeringscontract
* Inburgeringsverplichting
* Inburgeringsexamen
* Vergunning onbepaalde tijd asiel
* Assimilatie
* Segregatie
* Integratie
* Nieuwkomer
* Diversiteit

Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht doe je samen met je klasgenoten mee in een rollenspel. Daarin beelden jullie de begrippen assimilatie, segregatie en diversiteit uit.
Met het rollenspel laten jullie zien dat jullie de leerdoelen hebben behaald.

Beoordeling
Het rollenspel laten jullie beoordelen door jullie docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: is het rollenspel op een overtuigende manier gespeeld?
- de vorm: is jullie rol met zorg verwoord en gespeeld?
- taalfouten: bevatten de antwoorden op de vragen van de stappen 1-5 niet te veel taalfouten?

Groepsgrootte
Stap 1 tot en met stap 5 doe je alleen.
Het rollenspel (stap 6) doen jullie met z’n allen. Instructies daarvoor krijgen jullie van de docent/gespreksleider.

Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap