Buitenlandse miljonairs zijn van harte welkom in Nederland!

In 2013 kwam voormalige staatssecretaris Teeven voor Asiel en Immigratie van het ministerie Veiligheid en Justitie met een regeling voor buitenlandse miljonairs. Hij was niet de eerste. De Verenigde Staten, Canada, Australië, Groot-Brittannië, Frankrijk en Iederland hadden al soortgelijke regelingen.

De Nederlandse regeling kent verschillende voorwaarden: 

* De miljonair moet minimaal 1.250.000 euro aan vrij vermogen hebben.
* De miljonair moet dat bedrag investeren in het Nederlandse bedrijfsleven dat banen oplevert.
* Het vermogen mag niet verdiend zijn met witwassen of criminele activiteiten.
* De Immigratie- en NaturalisatieDienst (IND) toetst of de vreemdeling geen gevaar is voor de openbare orde of de nationale veiligheid.


geld

De staatssecretaris gaf aan welke migranten hij op het oog had: "Dit gaat niet om een rijke Chinees die een huis van 1,5 miljoen euro koopt in Wassenaar. Je moet bijvoorbeeld denken aan klein IT-bedrijven, die langere tijd hier blijven."
Deze miljonair-migranten hoeven niet te voldoen aan de verplichting om onze taal te leren en ze hoeven geen inburgersexamens te doen. 

Voor een buitenlandse miljonair die zich in Canada wil vestigen is het wat makkelijker dan voor een miljonair die zich in Nederland wil vestigen. Deze miljonair moet 1,6 miljoen Canadese dollar (= 1,055 miljoen euro) meenemen, maar hoeft daarvan maar de helft te investeren, verspreid over vijf jaar. De buitenlandse miljonair die zich wil vestigen in de Verenigde Staten moet 1 miljoen dollar (= 0,85 miljoen euro) meenemen heeft met strictere eisen te maken: zijn investering moet in twee jaar minimaal 10 nieuwe banen opleveren.


Vraag
8) Er is veel kritiek op de regeling. Sommige partijen vinden de regeling oneerlijk, zij vinden dat rijke migranten een verblijfsvergunning kunnen kopen, en armere migranten niet. Ben je het met de oppositie eens of vind je dat de staatssecretaris gelijk heeft? Licht je antwoord toe.
vorigestapvolgendestap