Miljoenen vluchtelingen komen terecht in vluchtelingenkampen. De meesten blijven binnen hun eigen land of vluchten naar een buurland. Een deel van hen vlucht naar Amerika, Australië of Europa.

Voor veel mensen in vluchtelingenkampen is het leven nog steeds niet veilig. Ze kunnen niet terugkeren naar hun eigen land en ze kunnen ook niet blijven in het land van opvang. UNHCR identificeert de meest kwetsbare vluchtelingen en draagt hun dossiers voor aan landen die vluchtelingen willen uitnodigen. Vluchtelingen kunnen niet zichzelf voordragen.

Vluchtelingen komen in aanmerking voor hervestiging als ze in één of meerdere kwetsbare categorieën vallen, bijvoorbeeld:

urgentie

UNHCR schat dat 8% van alle vluchtelingen in aanmerking komt voor hervestiging. Dit zijn 1,2 miljoen mensen. Maar in werkelijkheid wordt minder dan 1%
van alle vluchtelingen hervestigd. Nederland nodigt jaarlijks 500-750 vluchtelingen uit voor hervestiging.

Uitgenodigde vluchtelingen krijgen in Nederland direct een verblijfsvergunning. Ze hoeven niet de gebruikelijke asielprocedure te doorlopen en worden ook niet meegeteld in de statistiekeen over asielzoekers.

Vanaf maart 2016 is de regeling veranderd ten gevolge van de EU-Turkije-deal. Dat betekent dat elke illegale migrant die naar Griekenland komt, moet terugkeren naar Turkije. Voor iedere Syriër die volgens dit stramien terugkeert, wordt een Syrische vluchteling in Turkije voorgedragen aan een van de deelnemende Europese lidstaten. Zo zijn er in 2016 (695) en 2017 (2265) in totaal bijna 3.000 Syriërs onder deze deal uit Turkije naar Nederland overgebracht. In 2018 hervestigt Nederland rond de 1.000 vluchtelingen vanuit Turkije. Voor 2019 is het voornemen om 750 vluchtelingen uit Turkije te hervestigen. Van alle uitgenodigde vluchtelingen was in 2017 96% Syriër.

Een van de uitgenodigde vluchtelingen was Dilora uit Oezbekistan:

Vragen
1) Voor welke vluchtelingen is de hervestigingsregeling vanaf 2016 voordelig geworden en voor welke vluchtelingen nadelig?
2) Dilora zegt dat vrijheid, veiligheid en mensenrechten niet vanzelfsprekend zijn. Wat zou ze daarmee bedoelen?
3) Wat vind je, zou Nederland meer vluchtelingen moeten uitnodigen voor hervestiging? Waarom wel/niet?

N.B.: In deze les kijkt we naar uitgenodigde vluchtelingen vanuit het standpunt van migratie. In de lessenserie Vluchtelingen is meer te vinden over uitgenodigde vluchtelingen.
vorigestapvolgendestap