We beginnen deze stap meteen met een vraag:

Vraag
6) Hoeveel arbeidsmigranten telt Nederland volgens jou? Het antwoord krijg je van je docent. Zijn dat er meer of minder dan je dacht? Als dat meer/minder is dan je dacht, hoe kun je dat verschil verklaren?


factor werkgelegenheidDe meeste arbeidsmigranten komen tegenwoordig uit Midden- en Oost-Europa en met name uit Polen. We vinden de hedendaagse migranten vooral in de land- en tuinbouw, in de bouw, in de vleesverwerkende industrie (zoals slachterijen), in de transport en in de metaalindustrie. In die sectoren zitten ze te springen om arbeidskrachten.

Sterker nog: zonder deze arbeidsmigranten zouden bedrijven hun productie moeten aanpassen, inperken, verplaatsen of zelfs sluiten. Daar komt bij dat de Nederlandse beroepsbevolking krimpt door de vergrijzing. Het verhogen van de pensioenleeftijd helpt een beetje, maar bij lange na niet genoeg. Migranten zijn "simpelweg nodig om de beroepsbevolking op peil te houden", aldus Jurriën Koops, directeur van de uitzendingsbrancheorganisatie ABU.

Arbeidsmigratie is niet gelijk verdeeld over Nederland. Sommige regio's zijn sterker afhankelijk van arbeidsmigranten dan andere. In de regio Noordwest-Veluwe wordt een kwart van de banen vervuld door arbeidsmigranten. Deze mensen kunnen alleen hun werk doen als ze ook ergens kunnen wonen. En dat is wel een probleem. Er is volgens ABU een tekort aan 100.000 woonplekken. Als dat probleem niet wordt opgelost, zal dat in sommige regio's de economische groei remmen.

indebouw

De angst bij sommige mensen dat migranten banen en huizen zouden inpikken, is volgens onderzoekers van SEO Economisch Onderzoek ongegrond. Wat de migranten aan werk doen is 'vrijwel volledig additioneel' ten opzichte van bestaande werknemers. De vijf bedrijven met veel arbeidsmigranten in dienst, die voor het onderzoek werden gesproken, bevestigen dat beeld. 

Vragen
7) Kun je een negatief gevolg van het tekort aan woonplekken voor Oost-Europese arbeidsmigranten noemen?
8) "Wat de migranten aan werk doen is 'vrijwel volledig additioneel' ten opzichte van bestaande werknemers." Wat zegt dat over de arbeid in Nederland?
9) Oost-Europeaanse arbeidsmigranten zijn in totaal goed voor 3% van het totaal gewerkte uren in Nederland. De totale loonsom is goed voor 1,8%. Welke conclusie kun je daaruit trekken?
vorigestapvolgendestap