factor werkgelegenheidNa de Tweede Wereldoorlog ging de wederopbouw sneller dan men dacht. Omdat veel Nederlanders zich te goed voelden voor het vuile en zware werk in de fabrieken ontstond er een tekort aan ongeschoolde arbeid. Nederlandse bedrijven en de regering zochten samen naar een oplossing. Die vond men in het uitnodigen van arbeidsmigranten in landen met een grote werkloosheid. Met de regeringen van Marokko en Turkije werden afspraken gemaakt. Met toestemming van de Nederlandse regering nodigden Nederlandse bedrijven arbeiders uit om in Nederland te komen werken.

Onderstaand fragment van Human (overgenomen van Televizier van eind jaren 60 van de vorige eeuw) laat zien hoe dat ging:Het beeld over gastarbeiders is aanvankelijk zeer positief. Er was immers een groot tekort aan ongeschoolde arbeid. Later veranderde dat beeld. De Nederlandse economie werd in het begin van de jaren zeventig geconfronteerd met een grote crisis en de werkloosheid liep op. 

Nieuwe gastarbeiders waren niet meer welkom. En de gastarbeiders die er (soms al jaren) waren, zagen we liever teruggaan.

Vragen
1) De term 'gastarbeider' wordt niet meer gebruikt. Kun je bedenken waarom dat zo is?
2) Schrijf zoveel mogelijk termen op waarmee in de media en in het dagelijks gebruik (arbeids)migranten tegenwoordig worden aangeduid.
3) Waarop werden de Marokkaanse arbeiders geselecteerd?
4) Het beeld over gastarbeiders veranderde langzaam. Deels kwam dat door de economische crisis. Waardoor zou dat beeld nog meer veranderd kunnen zijn?
vorigestapvolgendestap