nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, met name doel 8 en 17.

Aan het eind van deze les:
- Weet je dat de eerste arbeidsmigranten na de Tweede Wereldoorlog naar Nederland gekomen zijn op uitnodiging van de Nederlandse regering.
- Kun je uitleggen waarom de beeldvorming t.a.v. arbeidsmigranten in de loop der tijd is veranderd.
- Kun je aangeven waarpm veel migranten van de eerste generatie het zo zwaar hadden.
- Weet uit welke landen vijftig jaar geleden en nu de meeste arbeidsmigranten naar Nederland komen.
- Weet je dat arbeidsmigranten vooral additioneel werk op zich nemen en kun je verklaren waardoor dat komt.
- Weet je dat er onder migranten zowel vluchtelingen als economische (illegale) migranten naar Europa en Nederland (proberen te) komen.
- Kun je uitleggen wat de Turkije- en Libië-deals inhouden.
- Weet je waarom mensenrechtenorganisaties als Amnesty kritisch zijn over de gesloten deals.
- Weet je wat we met 'overboekingen' bedoelen en waarom die zo belangrijk zijn voor de migranten.
- Weet je dat overboekingen belangrijker zijn voor de economie van veel ontwikkelingslanden dan de ontvangen ontwikkelingshulp.
- Kun je uitleggen waarom veel migranten gebruik maken van de diensten van Western Union voor hun overboekingen.

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* Push- en pull-factoren
* Arbeidsmigratie
* Arbeidsmigrant
* Gastarbeider
* Economische (illegale) migrant
* Turkije-deal
* Libië-deal
* Overboekingen (remittances)


Eindproduct

Als eindproduct van deze opdracht ontwerp je een folder voor arbeidsmigranten die je naar Nederland probeert te trekken. Daarbij houd je rekening met enkele pullfactoren. Met het eindproduct laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald.

Beoordeling
Het eindproduct laten jullie beoordelen door jullie docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: is de folder wervend, aansluitend bij de pull-factoren?
- de vorm: is je creatieve verwerking met zorg gemaakt?
taalfouten: bevatten de antwoorden op de stappen 1-4 en het eindproduct niet te veel taalfouten?

Groepsgrootte
Deze les doe je alleen. De creatieve verwerking doe je samen met een aantal medeleerlingen.

Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap