In Nederland stoten we jaarlijks net minder dan 200 miljard kg CO2* uit. Nederlanders zijn verantwoordelijk voor drie keer zo veel CO2-uitstoot als een gemiddelde wereldburger. 10.110 kg of 10,11 ton CO2 per persoon per jaar stoot een gemiddelde Nederlander uit, het gemiddelde van alle wereldburgers is 3,4 ton CO2.

*  De CO2-uitstoot wordt meestal uitgedrukt in tonnen (1 ton = 1.000 kg CO2).

uitstoot nederland

In 2017 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 193 miljoen ton. Dat is 13 procent lager dan in 1990. Volgens het Regeerakkoord van 10 oktober 2017 (in lijn met het Akkoord van Parijs), moet Nederland in 2030 de uitstoot met 49 procent verlaagd hebben tot die van 1990. In 2030 ligt die grens bij 113 miljoen ton CO2-equivalenten (= alle broeikasgassen omgerekend naar de CO2-uitstoot).

In 2018 heeft Nederland als eerste land ter wereld de klimaatafspraken omgezet in een wet, de Klimaatwet. Volgens deze wet moet in 2050 de uitstoot met 95% verlaagd zijn, oftewel een kleine 10 miljoen ton CO2-equivalenten.

De sector die de meeste CO2 uitstoot is die van de energie-, waterbedrijven en afvalbeheer met 29%. Huishoudens zijn verantwoordelijk voor 20% van de CO2-uitstoot.

uitstoot nederland persector

Omdat de elektriciteitscentrales bij hun productie steeds minder steenkool inzetten en meer aardgas verbranden is hun uitstoot aan het dalen.
Onder de sector huishoudens wordt er minder aardgas verstookt voor het opwarmen van huizen, maar er worden nog wel steeds meer benzine en diesel verbruikt voor vervoer. 

Vraag
1) Volgens het regeerakkoord moet in 2030 de CO2-uitstoot 49% lager zijn dan in 1990.
    a) Het ijkjaar is 2017. Toen was de daling 13% t.o.v. 1990. Met hoeveel procent daalde de uitstoot per jaar?
    b) In welk jaar bereiken we het doel van 49% minder als we op de oude voet doorgaan?
    c) Met hoeveel procent zou de jaarlijkse daling eigenlijk moeten plaatsvinden?
vorigestapvolgendestap