nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, met name met doel 13, maar ook met doelen 6, 7 en 12.

Aan het eind van deze les:
- Weet je hoeveel CO2 Nederland  jaarlijks uitstoot.
- Weet je dat de Nederlander veel meer CO2 uitstoot dan de gemiddelde wereldburger.
- Weet je welke sector het meest aan de klimaatverandering bijdraagt.
- Kun je zelf berekenen of Nederland de beoogde klimaatdoelen gaat halen of niet.
- Kun je enkele klimaattips noemen en weet je op welke vier terreinen er CO2-besparingen mogelijk zijn.
- Weet je hoe klimaatvriendelijk je zelf bent. 

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* Klimaatvriendelijk(heid)
* Klimaatklapper
* CO2-equivalent
* Klimaatwet


Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht test je hoe klimaatvriendelijk je bent. Met het eindproduct laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald.

Beoordeling
Het eindproduct laten jullie beoordelen door jullie docent.
Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: slagen jullie erin om een nette, maar ook dringende brief op te stellen waarin jullie punten goed over het voetlicht komen?
- de vorm: is jullie creatieve verwerking met zorg gemaakt?
taalfouten: bevatten de antwoorden op de stappen 1-5 en het eindproduct niet te veel taalfouten?

Groepsgrootte
Deze les doe je alleen. De creatieve verwerking doe je ook alleen.

Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap