Net als elk gebouw draagt ook een schoolgebouw bij aan het onttrekken van grondstoffen en energie aan onze aarde. Dat doen we het liefst op een zo milieu- en klimaatvriendelijk mogelijke manier. Dat gaat het makkelijkst bij de bouw van een nieuw schoolgebouw, maar ook bij aanpassingen van bestaande schoolgebouwen is veel mogelijk.

We kijken naar enkele scholen voor voortgezet onderwijs die maatregelen hebben genomen op het gebied van klimaatbestendigheid: RSG N.O.-Veluwe uit Epe, Etty Hillesum Het Vlier uit Deventer en het Clusius College uit Castricum en Alkmaar.

vierscholen
Linksboven: RSG N.O.-Veluwe / Rechtsboven: Etty Hillesum Het Vlier
Linksonder: Clusius College Castricum / Rechtsonder: Clusius College Alkmaar

sedumdak
RSG N.O.-Veluwe maakt gebruik van zonnepanelen en een zonneboiler.

Etty Hillesum Het Vlier heeft het dak en de gevels geïsoleerd en gebruikt gaswaterpompen voor zowel de koeling als de verwarming. De school heeft een automatische zonnewering dat de school in de zomer koeler houdt. 

Het Clusius College Castricum heeft het deels gerenoveerde/deels nieuwe gebouw geïsoleerd en maakt gebruik van warmte-koude-opslag in combinatie met een warmtepomp.

Het Clusius College Alkmaar maakt gebruik van zonnepanelen, warmte-koude-opslag en een sedumdak. Een dak met de plant sedums werkt isolerend en verbetert de warmte- en kouderegulatie. Een beplant dak zorgt ook voor wateropslag, verdamping en vertraagt het afvoeren van regenwater al snel met 50%. 

Zowel Het Vlier als CC Alkmaar maken gebruik van een energiezuinige verlichting: bewegingssensoren zorgen ervoor dat de verlichting alleen brandt als er leerlingen of docenten aanwezig zijn. 

Tot slot willen we hier ook de kranen met timers van Het Vlier noemen. De kranen stoppen automatisch na enkele seconden, waardoor er geen onnodig water verspild wordt.

Vraag 
2) Niet genoemd is de maatregel 'Van betegeld terrein naar een groenblauw schoolplein'. Hoogheemraadschap van Delfland heeft een subsidieregeling voor scholen opgezet waarmee scholen een betegeld schoolplein kunnen veranderen in een terrein met groen (planten) en blauw (water). In welke zin is deze maatregel goed voor het klimaat?
vorigestapvolgendestap