In 1988 houden de Verenigde Naties een Internationale Broeikasconferentie. Ze richten het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) op. Deze organisatie moet nagaan wat er met het klimaat aan de hand is en welke veranderingen voor gevolgen hebben voor mens en natuur. Al snel is men het er over eens dat de klimaatverandering een gevolg is van de toegenomen uitstoot van met name het broeikasgas koolstofdioxide (CO2).

Om de klimaatverandering tegen te gaan moet de uitstoot van broeikasgassen omlaag. Alle afspraken rondom het klimaat beginnen daarom met plannen die de uitstoot moeten verminderen; deze plannen noemen we: reductiedoelstellingen.

In 1992 houden de VN in Rio de Janeiro (Brazilië) de Conferentie voor Milieu en Ontwikkeling. Daar maken de deelnemende landen enkele belangrijke afspraken.

conferentie1992 

* De deelnemers hiervan stellen het Klimaatverdrag op, ondertekend door bijna alle landen van de wereld. Het verdrag zegt dat de uitstoot van broeikasgassen zodanig moet verminderen dat een te grote klimaatverandering afgewend wordt. Hoe dat moet gebeuren, zegt dit verdrag niet.

* Ook stellen de deelnemers Agenda 21 op. Dat is een wereldwijd actieplan voor een beter milieu in de 21e eeuw. In dat actieplan staat ook hoe het versterkte broeikaseffect kan worden aangepakt.

* Ten slotte komt er een Bossenverklaring. Hierin beloven de deelnemers het rooien van bossen een halt toe te roepen.

Vraag
1) Welke 'reductiedoelstelling' kun je makkelijk thuis uitvoeren?
vorigestapvolgendestap