nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, met name met de doelen 13 en 17.

Aan het eind van deze les:
- Weet je dat de landen verschillende klimaatverdragen hebben gesloten.
- Weet je dat die verdragen niet zo veel effect hadden op de klimaatverandering.
- Kun je een of meer verklaring geven waarom die klimaatverdragen niet zo succesvol waren.
- Ken je wat er anders is bij het Akkoord van Parijs dan bij vorige klimaatverdragen.
- Weet je onder welke voorwaarden het Akkoord van Parijs wel een succes kan worden. 
- Weet je wat bunderbrandstof is en weet je waarom die brandstof buiten het Akkoord van Parijs is gehouden.

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* Reductiedoelstelling
* Klimaatverdrag
* Agenda 21
* Bossenverklaring
* Kyotoprotocol
* Akkoord van Parijs
* Bunkerbrandstof

Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht schrijf je een extra artikel bij het klimaatverdrag Akkoord van Parijs. Met het eindproduct laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald.

Beoordeling
Het eindproduct laten jullie beoordelen door jullie docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: slagen jullie erin om een nette, maar ook dringende brief op te stellen waarin jullie punten goed over het voetlicht komen?
- de vorm: is jullie creatieve verwerking met zorg gemaakt?
taalfouten: bevatten de antwoorden op de stappen 1-5 en het eindproduct niet te veel taalfouten?

Groepsgrootte
Deze les doe je alleen. De creatieve verwerking doe samen met een medeleerling.

Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap