Waarom zouden we klimaatveranderingen van miljoenen jaren geleden onderzoeken? En we kunnen wel stellen dat klimaatverandering van alle tijden is, maar we hebben geen geschreven documenten waarin klimaatgegevens werden bijgehouden van meer dan 150 jaar geleden. Hoe kunnen we dan terugkijken naar het klimaat in het verleden? De beste antwoorden vinden we … op zee!

klimaatreconstructie schooltv
Je weet nu dat er ooit, 55 miljoen jaar geleden, palmbomen op de Noordpool groeiden. Interessant misschien, maar wat hebben we aan die kennis?

Appy Sluijs van het Nederlandse Instituut voor Onderzoek der Zee zegt daarover: “Om betere scenario’s te maken voor het klimaat in de toekomst, moeten we eerst weten hoe het klimaat in het verleden is veranderd.”
We kijken naar het verleden in de hoop betere voorspellingen over de toekomst te kunnen doen. De huidige klimaatmodellen laten nog steeds te grote afwijkingen van het gemiddelde zien. Stijgt de gemiddelde temperatuur deze eeuw met 1 of met 6oC? Stijgt de zeespiegel over dertig jaar met 2 centimeter of met 2 meter?


Met de klimaatgegevens van het verleden kunnen we ook testen of computermodellen een beetje kloppen of niet. Computermodellen worden niet alleen gebruikt om klimaatverandering in de toekomst te berekenen, maar ook om het klimaat en de klimaatwijzingen van vroeger te verklaren. Naarmate we het klimaat meer bestuderen en computers krachtiger worden, worden klimaatmodellen meer en meer betrouwbaar. De huidige modellen zijn in staat om geloofwaardige schattingen te maken over het klimaat in de toekomst.

Vraag
5) In het videofragment van SchoolTV hierboven start klimaatonderzoek met onderzoek in zee. Geef twee redenen waarom dat onderzoek vooral op zee plaatsvindt en veel minder op het land.
6) Waarom is het zo moeilijk om betrouwbare computermodellen over klimaatveranderingen te ontwerpen?
vorigestapvolgendestap