Er zijn verschillende manieren om de zonnestralen terug de ruimte in te kaatsen. Hoe raar ze ook misschien mogen klinken, ze zijn allemaal door geo-engineeringwetenschappers serieus onderzocht.

Je zou daken en stoepen massaal wit kunnen verven om meer reflectie te krijgen. Maar zelfs als we alle daken van de wereld wit zouden verven, zou het effect gering zijn.

wittedaken
Proefopstelling met witgeverfde daken
ruimtespiegels
Het plaatsen van spiegels zet meer zoden aan de dijk. Dat kan ook weer op twee manieren:

1) Stuur zonneschermen de ruimte in en plaats deze tussen de zon en de aarde om zo het zonlicht wat in te perken. Maar omdat goed te doen, heb je miljoenen goedgeplaatste schermen nodig. Dat is niet alleen peperduur, maar ook moeilijk te controleren. De kans dat een scherm botst tegen het rondcirkelende ruimteafval is groot.

2) Plaats spiegels in de woestijn. Om de huidige opwarming te compenseren is 340.000 vierkante kilometer woestijn nodig, acht keer zo groot als de oppervlakte van Nederland. De kosten zijn enorm, en het is de vraag of er zoveel woestijn beschikbaar is om de spiegels te kunnen plaatsen.

 

Het gebruik van spiegels is de tekentafel nog niet ontgroeid.

Vraag
1) Noem een geopolitieke factor die het plaatsen van spiegels ook moeilijker maakt.
vorigestapvolgendestap