Je kent de auto vooral van het gebruik van benzine en diesel. Maar wist je dat de eerste motor van de Franse uitvinder Rudolf Diesel liep op pindaolie? En dat de originele auto's van Henry Ford ook op biobrandstoffen reden? In Brazilië rijden de meeste auto's op ethanol, ook een biobrandstof. Zelfs onze benzineauto's rijden voor maar 95% op benzine en voor 5% op bio-ethanol. In Duitsland wordt steeds meer Super E10 aan de pomp verkocht, dat is Euro 95-benzine met geen 5% maar 10% bijmenging van bio-ethanol. Toch rijdt de auto van de toekomst niet op steeds meer bio-ethanol, maar op elektriciteit.

elektrischeauto

Een benzineauto stoot verschillende schadelijke stoffen uit, CO2, NOx en fijnstof, ondanks de katalysator en roetfilter. Een volledig elektrische auto produceert tijdens het rijden geen CO2. Toch is een auto niet volledig klimaatvriendelijk. Een elektrische auto rijdt namelijk op een accu en voor het bouwen en opladen van de accu is elektriciteit nodig die meestal komt uit een stopcontact dat verbonden is aan een elektriciteitscentrale. Voor het opwekken van elektriciteit in een gewone centrale worden wel fossiele brandstoffen verbrand. Omgerekend ligt voor een kleine elektrische auto het omslagpunt op meer dan 2,5 jaar in vergelijking met een benzineauto. Pas daarna is een elektrische auto milieuvriendelijker dan een benzineauto. 

Maar omdat een moderne auto wel 15 tot 20 jaar meegaat is elektrisch rijden toch veel beter voor het milieu en het klimaat dan rijden met een benzineauto.

Vraag 
5) De milieuwinst voor elektrische auto's kan groter dan nu het geval is. Hoe zou dat kunnen? 
vorigestapvolgendestap