Biomassa is organisch materiaal zoals hout, stro, tarwe, mais, koolzaad en groente-, fruit- en tuinafval. Ook mest en diermeel valt onder biomassa. Door dit materiaal te verbranden, te vergassen of te vergisten kun je bio-energie opwekken.

Zie ook dit fragment van SchoolTV:

biomassa

Het telen van gewassen specifiek voor bio-energie is omstreden, omdat hiervoor waardevolle landbouwgrond wordt ingezet. Zo kan er schaarste ontstaan op de voedselmarkt. Dat wordt versterkt door de hoge vraag die er is naar biomassa voor de productie van bio-energie. 

In Brazilië wordt steeds meer maïs en soja niet meer geteeld als voedselgewas, maar om er maïsolie en sojaolie van te maken die op zijn beurt kunnen worden omgezet in biodiesel. Hetzelfde geldt voor rietsuiker dat kan als voedselgewas geteeld kan maar ook om er ethanol van te maken. De meeste auto's in Brazilië rijden op ethanol. 

Bio-energie draagt in Nederland voor bijna 40% aan de productie van duurzame energie bij. In België ligt dat op zo'n 50%.

Vraag
4) Diverse mensen vinden het verbranden van biomassa helemaal niet zo duurzaam. Zij wijzen bijvoorbeeld aan het telen van gewassen voor biobrandstoffen ten koste van de voedselvoorziening. Kun je nog een andere reden bedenken waarom zij het gebruik van biomassa in Nederlandse elektriciteitscentrales niet duurzaam vinden?
vorigestapvolgendestap