Waterkracht is een schone energiebron, die in Nederland maar voor 1% aan de productie van duurzame energie bijdraagt. Er zijn verschillende manieren om met water energie op te wekken.

1) Waterkrachtcentrale

Brazilië wil de meeste energie halen uit waterkrachtcentrales en staan er tientallen in het Amazonegebied gepland. De eersten zijn al gebouwd. Brazilië telt drie waterkrachtcentrales in de top 5 van de wereld. De grootste ligt in China, maar nummer 2, 3 en 5 liggen in Brazilië. Nummer 3 is de Belo Montedam in hartje Amazone. De Belo Montedam ligt in de rivier Xingu, een van de belangrijkste zijtakken van de Amazonerivier. De bouw begon al in 1975, maar werd meermalen door rechters stilgelegd. Het duurde tot 2010 voordat het staatsenergiebedrijf Eletrobas definitief groen licht kreeg. De bezwaren van 140 nationale en internationale organisaties en handtekeningen van een half miljoen Brazilianen tegen de bouw werden terzijde geschoven.

belomontedam

De gevolgen van de dam zijn groot. De dam blokkeert de rivier, waardoor de natuurlijke waterafvoer ernstig verstoord raakt en er raken riviertakken van elkaar gescheiden. Grote delen van het gebied staan nu onder water met gevolgen voor fauna en flora. Bovendien moesten 20.000 indianen gedwongen verhuizen.
De dam verlaagt het waterpeil in de rivier, waardoor inheemse stammen veel minder vis dan voorheen kunnen vangen. Het lage waterpeil zorgt er ook voor dat zo’n zeven maanden per jaar de rivier niet meer goed bevaarbaar is.

De dam had als doel om een capaciteit van 11.223 megawatt op te wekken, maar de dam blijkt de minst doeltreffende waterkrachtcentrale in de geschiedenis van Brazilië te zijn. Over een heel jaar ligt de capaciteit op minder dan 40%.


2) Getijdencentrale

Getijdencentrales maken gebruik van het verschil in waterhoogte tussen eb en vloed. Het hoogteverschil tussen hoog en laag water kan op sommige plaatsen wel enkele meters zijn. Tijdens vloed houdt een dam het opkomende water tegen. Als het vervolgens eb wordt, laat men het water via turbines terug naar zee stromen en kan men op deze manier energie opwekken.

getijdencentrale

3) Blauwe energie

Blauwe energie maakt gebruikt van het samenvoegen van zout en zoet water. Hoe dat in zijn werk gaat, legt professor René van Roij uit:De zeeën en oceanen bevatten enorm veel zout water. Ook voeren bijna alle rivieren die in zee uitmonden het hele jaar door zoet water aan. Blauwe energie als energiebron raakt niet op. Hoe groter het verschil in zoutgehalte tussen het zoute en het zoete water, hoe meer stroom je krijgt. 
In het filmpje van 2013 spreekt professor van Roij nog over een experiment. Intussen is bij de Afsluitdijk de eerste Blauwe Energiecentrale van Nederland gebouwd.

Vraag
3) Welke twee zaken heb je nodig voor waterkracht?
vorigestapvolgendestap