De hoeveelheid energie die de aarde elk jaar van de zon krijgt is ruim tienduizend maal zo groot als de hoeveelheid energie die de hele wereldbevolking in een jaar verbruikt. En energie van de zon is helemaal gratis! 

Geen wonder dat men graag zonne-energie gebruikt om energie op te wekken. Dat gaat via zonnepanelen. Een zonnepaneel is een paneel dat zonne-energie omzet in elektriciteit. Hiertoe wordt een groot aantal zonnecellen op een paneel gemonteerd. Zonnecellen zijn meestal gemaakt van silicium. Dat silicium bestaat uit twee lagen. Onder invloed van licht gaat er tussen de twee lagen een elektrische stroom lopen. De opgewekte stroom kan aan het lichtnet geleverd worden, in accu's opgeslagen worden of direct gebruikt worden om bijvoorbeeld een pomp aan te drijven.

Met behulp van zonne-energie wil het eiland Ameland volledig kunnen voorzien in zijn eigen energiebehoefte. Dat lukt nu nog niet, maar men is hard op weg om dat wel te laten lukken:

zonne energie Ameland schooltv

Hoe men zonne-energie ook aanwendt, vervuiling en afval ontstaan er niet bij. Naast het opwekken van stroom voor huishoudens of industrie zie je tegenwoordig steeds meer toepassingen. Dit zijn vaak nog experimenten. Zo rijden er al speciaal ontworpen auto’s op zonne-energie. Je kent misschien wel de beroemde studentenwedstrijd voor auto's op zonne-energie in Australië die al verschillende keren door Nederlandse studenten van TU Eindhoven of TU Delft is gewonnen, maar echt bijzonder is de eerste gezinsauto op zonne-energie:

zonne energie gezinsauto

Vraag 
2) Zonne-energie lijkt dé energiebron van de toekomst. Toch wordt van alle duurzame energie maar 8% opgewekt met behulp van de zon. Noem twee voordelen van het gebruik van zonnepanelen en twee nadelen.
vorigestapvolgendestap