nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, met name met doel 17, maar ook met de doelen 7, 9 en 14.

Aan het eind van deze les:
- Kun je verschillende duurzame energiebronnen noemen.
- Kun je een rangorde van de belangrijkste vier duurzame energiebronnen op een rijtje zetten.
- Weet je dat de grootste windturbines op zee te vinden zijn.
- Weet je dat we op aarde maar een fractie van de beschikbare zonnestraling omzetten in zonne-energie.
- Kun je drie verschillende vormen van waterkracht noemen.
- Weet je dat waterkrachtcentrales een duurzame energiebron is, maar ook grote nadelen voor mensen, fauna en flora met zich mee kan brengen.
- Weet je dat biomassa, gebruikt voor het opwekken van bio-energie, niet onomstreden is.
- Weet je dat een elektrische auto veel beter voor het milieu is dan een benzine- of dieselauto. 

Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* Energiebronnen
* Windenergie
* Windturbine
* Windpark
* Zonne-energie
* Waterkracht
* Waterkrachtcentrale
* Getijdencentrale
* Blauwe energie
* Biomassa
* Elektrische auto

Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht ontwerpen jullie een folder voor een zonnescooter. Met het eindproduct laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald.

Beoordeling
Het eindproduct laten jullie beoordelen door jullie docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: slagen jullie erin om een nette, maar ook dringende brief op te stellen waarin jullie punten goed over het voetlicht komen?
- de vorm: is jullie creatieve verwerking met zorg gemaakt?
taalfouten: bevatten de antwoorden op de stappen 1-5 en het eindproduct niet te veel taalfouten?

Groepsgrootte
Deze les doe je alleen. De creatieve verwerking doe samen met een team van drie of vier leerlingen.

Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap