De mensen in het geïndustrialiseerde westen zijn de belangrijkste veroorzakers van de klimaatverandering, maar de gevolgen zijn het grootst voor de mensen in de ontwikkelingslanden. Het filmpje 'Seizoenen in de war' van de Belgische organisatie Climate Challenge maakt het pijnlijk duidelijk:


(Let op: in dit Belgische filmpje komt een woord dat we in Nederland niet kennen: nefast. In Nederland zouden we zeggen: funest, rampzalig).
 

In (sub)tropische regio’s zijn de gevolgen van klimaatverandering voor de landbouw soms catastrofaal. Minder regenval en droogte of omgekeerd hevige regenval en bodemerosie, brengen de landbouw zware schade toe. In tegenstelling tot bij ons leeft een groot percentage van de bevolking in ontwikkelingslanden van de landbouw. Ter vergelijking: in Senegal werkt 77% van de actieve bevolking in de landbouw. In Nederland is dat maar 2%. We stellen vast dat van de 1 miljard mensen die honger hebben in de wereld, de grote meerderheid van landbouw leeft. Het zijn de voedselproducenten die honger lijden!

Mensen die uit hun woonplaats of land vluchten omdat zij getroffen zijn door de gevolgen van klimaatverandering worden klimaatvluchtelingen genoemd. De eerste groep mensen die de status van klimaatvluchteling kregen, waren inwoners van het eiland Tuvalu. Zij kregen in 2014 op klimatologische gronden een verblijfsvergunning in Nieuw-Zeeland (zie ook 'Kleine eilanden').
Onderzoekers van Environmental Justice Foundation (EFJ) schatten dat het aantal klimaatvluchtelingen, tegen 2050, wellicht kan oplopen tot 150 miljoen mensen.


tekenMaar ook mensen die niet hoeven te vluchten voor overstromingen of droogte, lopen gevaar! Door de opwarming van de aarde vestigen zich dieren en ziektekiemen zich op plaatsen waar ze voorheen niet voorkwamen. Het verspreidingsgebied van de malariamug bijvoorbeeld wordt steeds groter.

In Amerika, Europa en delen van Azië komen steeds meer teken voor. Dit piepkleine diertje (zie de afbeelding rechts) wordt actief als de temperatuur boven de 8 graden komt. De teken voedt zich met het bloed van vogels, reptielen, zoogdieren en mensen. Je merkt er niet zo veel van en zo'n beet is op zich niet zo gevaarlijk. Vervelender is dat 20% van de teken besmet is met de Borrelia-bacterie en die kan leiden tot de ziekte van Lyme. Mensen met de ziekte van Lyme kunnen behoorlijk ziek worden en last krijgen van chronische pijnklachten. 

Vraag
5) Voor de landbouw in regio’s met een gematigd klimaat kan klimaatverandering een voordeel opleveren. Kun je een voorbeeld geven?
vorigestapvolgendestap