Bomen: sparren en dennen
De Duitser George Sperber is 50 jaar lang bosbouwer geweest. Hij maakt zich zorgen over de gevolgen van de klimaatverandering voor het bos:Gerber geeft aan dat in Europa vooral de spar te lijden heeft van de klimaatverandering. Door de toegenomen warmte gedijen de eikenprocessierupsen goed. Zij eten de eiken kaal, waardoor die uiteindelijk kunnen afsterven. 

Een ander diertje in Amerika en Canada dat heel blij is met de opwarming van de aarde: de dennenkever, ook wel schorskever genoemd. Het beestje overleeft gemakkelijker door de warmere winters en langere zomers, waardoor het meer kans krijgt om in de naaldbomen waar het huist een schimmel achter te laten. Amper een paar weken na de infectie sterft de boom volledig af. Door de massale bossterfte is de temperatuur in de aangetaste gebieden de afgelopen jaren met ongeveer 1 graad Celsius gestegen. Dode bomen zorgen immers voor een verlaging van de hoeveelheid water dat door de bomen in de lucht wordt gepompt, waardoor uiteindelijk de temperatuur stijgt. 

dennenkever

En die warmte heeft de dennenkever weer nodig om zich gemakkelijker voort te planten. Op die manier is het kleine beestje verantwoordelijk voor een ingrijpende verandering van het hele klimaatsysteem in Amerika en Canada.

Vraag
1) De gevolgen van de vraatzucht van de dennenkever werken als een vicieuze cirkel. Leg uit hoe die vicieuze cirkel werkt.

vicieuzecirkel

Koraal: symbiose van plant en dier

Koralen zijn geen planten maar behoren tot het dierenrijk. Ze zijn heel erg klein. Wat je ziet zijn dus eigenlijk kleine diertjes aan elkaar vast die samen grote kolonies vormen.
Dat koraaltje leeft samen met een algje en die leeft in de huid van het diertje. Die kan je niet zien maar als er maar genoeg zitten krijg je een kleur. We hebben groene koralen, paarse, bruine. Wat je ziet zijn niet de kleuren van het koraal maar van het algje.

De samenwerking tussen alg en dier is heel wankel. Zie daarvoor het filmpje van SchoolTV:

koraal schooltv

Vraag
2) Het koraal in het Groot Barrièrerif is erg afhankelijk van een goede balans in de omgeving. De oorzaak waarvan het koraal van uit balans raakt is het opwarmen van het zeewater. Tegelijkertijd heeft het opwarmen van het zeewater een bijkomend gevolg. Welke is dat?
vorigestapvolgendestap