Het weer is grillig, elke dag kan het anders zijn. Extreem weer is ook van alle tijden (zoals je elders al hebt kunnen lezen), maar het aantal klimaatextremen is zo sterk toegenomen dat klimaatwetenschappers het in verband brengen met de klimaatverandering die we zelf veroorzaken.

tornado 

Volgens meteoroloog Robert Henson hebben de Verenigde Staten van Amerika het meest extreme weer van de wereld. Orkanen, tornado's, droogte, overstromingen, bosbranden, stormen, hittegolven en koudefronten: Amerika heeft het allemaal.

Elk jaar heeft Amerika te kampen met meer dan tienduizend hevige onweersbuien en meer dan duizend tornado’s. Vergelijk dat eens met China dat ongeveer even groot is (Amerika: 9.629.091 km²; China: 9.596.961 km²) met minder dan tien tornado’s per jaar. Amerika wordt elk jaar door 80 tot 90% van alle tornado’s in de wereld getroffen.


Wat maakt het weer in Amerika zo bijzonder? Voor een deel is dat te wijten aan de geografische omstandigheden. Amerika ligt halverwege de evenaar en de Noordpool. De ene keer waaien de winden vanuit het ijzige Canada en Siberië naar Amerika, de andere keer komen de winden met tropische hitte uit Zuid-Amerika.

Amerika ligt ook tussen twee oceanen en in het oosten van het land worden de winden vanuit zee niet getemperd door hoge bergen (zoals in het westen van het land wel het geval is). Rond de Golf van Mexico en de zuidoostkust (zoals Florida) komen veel tornado’s en orkanen aan land. Iedereen kan zich nog de orkaan Katrina, de natuurramp bij New Orleans, herinneren waarbij 1.836 mensen omkwamen en de schade 80 tot 90 miljard dollar groot was.

Extreem weer en natuurrampen horen kennelijk bij het leven in Amerika. Maar het aantal natuurrampen is al jaren aan het stijgen en niet meer te verklaren met gewone klimatologische omstandigheden.

In opdracht van de toenmalige president Obama hebben wetenschappers de natuurrampen onderzocht. Zij schreven in een rapportrapport obama:

“Klimaatverandering, ooit beschouwd als een probleem voor de verre toekomst, heeft zich stevig vastgezet in het heden. Zomers worden langer en warmer, met periodes van ongewone hitte die langer duren dan eender welke Amerikaan ooit heeft meegemaakt. Winters worden korter en warmer. Regen valt in hevigere stortbuien uit de lucht.

We willen het publiek duidelijk maken dat dit geen probleem van de verre toekomst is. Dit is een probleem dat Amerikanen nu al aangaat. Of het nu gaat om overstromingen, gevoeligheid voor droogte, heftigere bosbranden - al deze dingen hebben op dit moment gevolgen voor Amerikanen."

Een van de Amerikaanse kranten verwoordt de bevindingen van het rapport als volgt: "De golf aan natuurrampen in de VS is het gevolg van de opwarming van de aarde. De gevolgen van de opwarming van de aarde zullen zich niet pas morgen of overmorgen voordoen. Ze zijn vandaag al voelbaar."

Vraag
6) Amerikaanse media spreken van een 'keihard' rapport. Waarom 'keihard'? Met welke steekwoorden uit het rapport zou jij de Amerikaanse burgers ervan kunnen overtuigen dat ze maatregelen moeten nemen?
vorigestapvolgendestap