Tijdens de laatste IJstijd, zo'n 20.000 jaar geleden, lag de zeespiegel 120 meter lager dan nu. We zitten nu in een Interglaciaal (= tussen twee ijstijden in). Het is logisch dat de zeespiegel sindsdien gestegen is, maar door de opwarming van de aarde gaat de zeespiegelstijging sneller dan verwacht.

Er zijn drie redenen waardoor de zeespiegel versneld stijgt:

1) Door de opwarming van de aarde is het zee-ijs en het landijs aan het smelten. Het grootste deel daarvan komt in zee terecht. Nu al zie je veel smeltend landijs van Groenland de zee instromen. Als al het landijs in Groenland zou smelten, zou de zeespiegel wereldwijd 7 meter stijgen. 

2) Water zet uit bij verwarming en daardoor stijgt automatisch de zeespiegel. De gemiddelde diepte van de oceaan ligt op 3790 meter en bij elke graad Celsius meer stijgt de zeespiegel net iets minder dan een meter.

3) Op veel plekken daalt de bodem, onder meer door het veelvuldig oppompen van grondwater. Daar waar de bodem daalt, wordt het verschil tussen zeeniveau en bodem ook groter. 
zeespiegelstijging
bangladeshOver de hoogte van de zeespiegelstijging in het jaar 2100 lopen de meningen uiteen. Sommige modellen gaan uit van enkele decimeters, andere voorspellingen tonen stijgingen tot twee meter. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, een werkgroep van 2500 deskundigen) van de Verenigde Naties komt uit op een stijging van 18 tot 59 centimeter in 2100. Omdat de bodem in Nederland daalt, komt de KNMI uit op een zeespiegelstijging van 35 tot 85 centimeter.


Kustgebieden

Een groot deel van de wereldbevolking woont in of vlakbij de kust. Kuststeden hebben een sterke economische aantrekkingskracht (haven, visserij, transport, industrie), zo ook in Nederland en in Bangladesh.

Nederland ligt al voor een groot deel onder zeeniveau, beschermd door duinen, dijken en Deltawerken. Bangladesh ligt ook aan een rivierdelta, overgegeven aan de wetten van de natuur. Nu al loopt de kust, bijvoorbeeld bij een storm, vaak al onder water. Bij een stijging van een meter verdwijnt 40% van het land voorgoed onder water. 


Kleine eilanden
Diverse kleine eilanden in de Stille en Indische oceaan dreigen door de zeespiegelstijging overspoeld te worden. De nood is het hoogst in Tuvalu, een eilandengroep van 113 eilanden waarvan er maar acht zijn bewoond (tuvalu betekent 'acht eilanden'). Het hoogste punt van Tuvalu ligt 4,6 meter boven zeeniveau en gemiddeld maar 1 meter boven zeeniveau. 
Tuvalu is ten dode opgeschreven en de uittocht is al begonnen: duizenden mensen zijn geëmigreerd, voornamelijk naar Nieuw-Zeeland.
tuvalu
Vragen 
4) Leg in je eigen woorden het verschil tussen absolute en relatieve zeespiegelstijging aan.
5) Nederland en Bangladesh liggen beide aan een rivierdelta, maar ze hebben veel verschillen. Noem er enkele.
vorigestapvolgendestap