Een denktank is een organisatie van adviseurs, wetenschappers of commentatoren die zich in een bepaald onderwerp verdiepen en daarover publiceren. Denktanks focussen op maatschappelijke en politieke problemen en proberen een advies te formuleren hoe dit probleem opgelost kan worden. In de Amerikaanse politiek wordt veel gebruikgemaakt van denktanks om de politieke koers te bepalen.

denktank

The Guardian ontdekte dat via allerlei conservatieve Amerikaanse denktanks er in tien jaar tijd 120 miljoen dollars werd verspreid onder meer dan 100 verschillende actiegroepen die als doel hebben om twijfel te zaaien over door de mens veroorzaakte klimaatverandering.

Jij bent deel van een conservatieve actiegroep die geld heeft gekregen van een rijke denktank. Jullie bedenken een tweet, een slogan, een tekening of een kort artikel met als doel om twijfel te zaaien over door de mens veroorzaakte klimaatverandering onder de burgers in jouw dorp of stad.

Veel succes!
vorigestap