In veel landen zijn er politici en politieke partijen die niet geloven dat de klimaatverandering is veroorzaakt door de mens, zo ook in Nederland. Geert Wilders, fractieleider van de PVV, noemt milieubeleid een verspilling van geld. Er is volgens de PVV niks mis met ons milieu en ons klimaat, en zeker niet met meer CO2 in de lucht.  

Nog feller is de fervente twitteraar president Donald Trump van Amerika. Veel van zijn tweets gaan over klimaatverandering, al spreekt hij zelf liever over hoax (= nep, beduveling), canard (= ongeloofwaardig verhaal) en con (= bedrog) ten aanzien van het klimaat: "Global warming has been proven to be a canard repeatedly over and over again" (29/03/2012: 'Het is keer op keer bewezen dat de opwarming van de aarde verzonnen is').  

Hij is een fervente klimaatveranderingontkenner: "Whether Global warming or Climate Change. The fact is: We didn't cause it. We cannot change it." (18-02-2014, 'Opwarming van de aarde of Klimaatverandering maakt niet uit. Het feit is: Wij hebben het niet veroorzaakt. Wij kunnen er niets aan veranderen'). 

In vier jaar tijd tweet hij meer dan 50 keer als het er een koude dag is: "Where the hell is global warming when you need it?' (27/01/2015: 'Waar is verdorie de opwarming van de aarde als je die nodig hebt?'). 

Volgens hem is de term klimaatverandering verzonnen door de Chinezen met als doel om het Amerikaanse bedrijfsleven te verzwakken, door ervoor te zorgen dat de Amerikaanse regering veel geld verspilt aan klimaatmaatregelen dat anders aan de economie zou kunnen worden besteed. "The concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S.  manufacturing non-competitive." (06/11/2012: 'Het concept van opwarming van de aarde is bedacht door en voor de Chinezen met als doel om Amerikaanse fabrieken niet-competitief te maken.').

Hij tweette dat voordat hij president werd, maar ook als president blijft hij negatieve tweets de wereld in te sturen én ernaar te handelen. Hij heeft geprobeerd om flink te bezuinigen op het Environmental Protection Agency (EPA, het agentschap dat belast is met de bescherming van het milieu) flink te beperken, maar het Congres (te vergelijken met onze Tweede Kamer) heeft dat tegengehouden. Wel is veel informatie over klimaatverandering van de website van EPA verdwenen. Op die pagina's staat nu: De pagina wordt geactualiseerd (This page is being updated).

Verdwenen bijvoorbeeld is de website Student’s Guide to Global Climate Change (Gids voor leerlingen over de wereldwijde klimaatverandering), zie de screenshot hieronder:

verdwenenvoorbeeldEPA

Vraag
2) Probeer te verklaren waarom juist veel populistische politici en president Trump met zijn motto 'America first' niets van de klimaatverandering willen weten.
vorigestapvolgendestap