In 2016 hebben de gerenommeerde Amerikaanse wetenschappers Naomi Oreskes, Peter Doran, William Anderegg, Ed Maibach, Stuart Carlton en John Cook en de Nederlandse wetenschapper Bart Verheggen onderzoek gedaan naar de mate van consensus onder klimaatwetenschappers. De resultaten van zeven studies zijn door John Cook in onderstaande cirkeldiagrammen weergegeven.
cirkeldiagrammen
Je ziet dat gemiddeld 97% van alle klimaatwetenschappers het erover eens zijn dat de huidige opwarming van de aarde door menselijk handelen is ontstaan.

Het cijfer van 97% betekent ook dat 3% van de klimaatwetenschappers zich niet kan vinden in de oorzaken van de huidige opwarming.

Zij komen met alternatieve verklaringen. Het verst gaat de Britse wetenschapper Bob Carter. Hij beweerde in een grafiek aan dat in de periode 1998-2012 de opwarming van de aarde tot stilstand was gekomen. De Britse Association for Skeptical Enquiry kon die bewering makkelijk weerleggen door de hele grafiek te laten zien (en niet alleen dat stukje dat Carter liet zien). Daarin is duidelijk te zien dat de opwarming gewoon doorgaat.

grafieken

Andere wetenschappers als de Deense natuurkundige Henrik Svensmark geven de veranderende intensiteit van kosmische zonnestraling als oorzaak voor de opwarming aan en wijzen daarbij op de invloed van zonnevlekken op het klimaat.

De Nederlandse wetenschapper Salomon Kroonenberg is een geoloog die zich bezig heeft gehouden met ijstijden. Hij geeft aan dat we nu in een interglaciaal zitten (= tussen twee ijstijden in) waardoor het logisch is dat de aarde aan het opwarmen is en dat de aarde vanzelf weer zal afkoelen bij de aanloop naar de volgende ijstijd. Volgens hem is er geen verband tussen de uitstoot van CO2 en de opwarming van de aarde.

Vraag 

1) De Association for Skeptical Enquiry beschuldigt Carter van Cherry Picking. In het Nederlandse spreekwoord zouden wij kunnen spreken over De krenten uit de pap halen. Omschrijf in je eigen woorden wat ze met het oog op de klimaatdiscussie met die spreuken bedoelen.
vorigestapvolgendestap