nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, met name met doel 13, maar ook met doel 17.

Aan het eind van deze les:
- Weet je dat er onder wetenschappers, politici en bedrijfsleven controverse is over door de mens veroorzaakte klimaatverandering.
- Kun je een voorbeeld geven van een alternatieve verklaring voor de klimaatverandering.
- Kun je een politicus noemen die niet gelooft in de klimaatverandering.
- Weet je dat het bedrijfsleven een discutabele rol heeft gespeeld bij de ontkenning van de klimaatverandering.
- Kun je enkele namen van bedrijven noemen die gesponsord zijn om twijfel te zaaien over de door mensen veroorzaakte klimaatverandering.


Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* klimaatverandering
* klimaatdiscussie
* klimaatveranderingontkenner
* denktank

Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht bedenken jullie een slogan, tekening of kort artikel. Met het eindproduct laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald.

Beoordeling
Het eindproduct laten jullie beoordelen door jullie docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: slagen jullie erin om met jullie slogan, tekening of kort artikel twijfel te zaaien over door mensen veroorzaakte klimaatverandering?
- de vorm: is jullie creatieve verwerking met zorg gemaakt?
taalfouten: bevatten de antwoorden op de stappen 1-5 en het eindproduct niet te veel taalfouten?

Groepsgrootte
Deze les doe je alleen. De creatieve verwerking doe samen met een groepje medeleerlingen.

Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap