Onder jongeren is het gebruik van lachgas met behulp van lachgaspatronen populair. Kijk daarvoor ook naar onderstaand YouTube-filmpje:Jellinek waarschuwt voor de gezondheidsrisico's van het gebruik van lachgas (https://www.jellinek.nl/informatie-over-alcohol-drugs/lachgas/basisinfo-over-lachgas/risicos/).

In de discussie over lachgas blijft één element altijd onderbelicht. Lachgas is een krachtig broeikas, dertig keer zo krachtig als CO2 en het meest uitgestoten ozonafbrekend gas. Veelvuldig gebruik van lachgas draagt bij aan het broeikaseffect en de klimaatverandering. 

Jij bent lid van een campagneteam. Bedenk met je team een affiche, facebookpagina of een ander communicatiemiddel om jongeren te wijzen op de gevaren van lachgas voor het klimaat.
vorigestap