Het grootste deel van het broeikaseffect heeft een natuurlijke oorzaak, waardoor de gemiddelde wereldtemperatuur 33oC hoger ligt dan zonder het broeikaseffect (+15oC i.p.v. -18oC). Sinds het begin van de Industriële Revolutie, maar vooral na de Tweede Wereldoorlog (rond 1950) is de wereldtemperatuur met bijna een graad gestegen. 

De wereldtemperatuur is de gemiddelde temperatuur aan het aardoppervlak van de hele planeet. Het is niet eenvoudig deze temperatuur te bepalen. Er is niet zoiets als één enkele thermometer die de wereldtemperatuur meet. De data zijn afkomstig van weerballonnen, satellieten en duizenden thermometers verspreid over weerstations op alle landmassa’s van de wereld, gecombineerd met duizenden metingen van de temperatuur van het zeeoppervlak. Uit deze metingen blijkt dat de gemiddelde temperatuur sinds 1880 is gestegen met 0,85°C. 

wereldtemepratuur

Voor die tijd hadden diverse landen, waaronder Nederland, al betrouwbare gegevens ter beschikking, maar nog in te weinig landen om van een wereldtemperatuur te kunnen spreken. Voor 1860 werden temperatuurmetingen immers niet systematisch uitgevoerd. Gelukkig zijn er andere manieren om te weten te komen of het vroeger warmer of kouder was.

wereldtemperatuur oorzaken

Een opwarming van 0,85°C lijkt op het eerste gezicht niet veel. Je kan het verschil zelf niet voelen. Maar als we deze stijging bekijken voor de hele planeet, dan is deze stijging toch een belangrijke en ook een zeer snelle wijziging.

Om een idee te geven: in de koudste periode uit de laatste ijstijd -zo’n 18.000 jaar geleden- was de temperatuur slechts 4°C lager dan vandaag en toen bedekte een dikke ijslaag een groot deel van Europa en van Noord-Amerika. Een verschil van 0,85°C is dus een grote wijziging als we de planeet in zijn geheel observeren.

Vraag
3) Hoe kunnen we toch te weten komen hoe koud of warm het gemiddeld voor 1860 was? Geef daarvoor twee verschillende manieren aan.
vorigestapvolgendestap