nieuwedoelen stap1
Dit project is verbonden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen, ook wel Werelddoelen genoemd, met name met doel 13.

Aan het eind van deze les:
- Ken je de samenstelling van de dampkring.
- Weet dat broeikasgassen zijn en dat die nodig zijn om het leven op aarde mogelijk te maken.
- Weet je dat de gemiddelde wereldtemperatuur aan het stijgen is en weet je waardoor dat komt.
- Weet je waarom wetenschappers zich druk maken over een stijging van twee graden Celsius en ze spreken over de 'kritische grens'.


Aan het eind van deze opdracht ken je betekenis van de volgende begrippen:
* broeikasgas
* natuurlijke broeikaseffect
* versterkt broeikaseffect
* klimaatverandering

Eindproduct
Als eindproduct van deze opdracht bedenk je als lid van een campagneteam een campagne over de gevaren van lachgas voor het klimaat. Met het eindproduct laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald.

Beoordeling
Het eindproduct laten jullie beoordelen door jullie docent.

Bij de beoordeling let jullie docent op:
- de inhoud: laat jullie campagne-uiting de ernst van gebruik van lachgas zien?
- de vorm: is jullie creatieve verwerking met zorg gemaakt?
taalfouten: bevatten de antwoorden op de stappen 1-4 en het eindproduct niet te veel taalfouten?

Groepsgrootte
Deze les doe je alleen. De creatieve verwerking doe je met een team van vier leerlingen.

Tijd
Voor deze opdracht heb je 2 lesuren nodig.
vorigestapvolgendestap