criteriaOntwerp een folder waarin je een reis op minimaal 1000 kilometer van je woonplaats aanprijst die zo min mogelijk schadelijk is voor het milieu en de mensen die je bezoekt. Daarbij verwerk je enkele criteria:

  1. Het reisbureau heeft waar mogelijk lokale medewerkers in dienst.
  2. Het reisbureau werkt waar mogelijk met lokale producenten en dienstverleners.
  3. De activiteiten van het reisbureau ondersteunen de lokale economie en/of bevolking.
  4. Het reisbureau treft maatregelen om eventuele schade aan het milieu, de dieren in het wild en aan maritieme ecosystemen te beperken.
  5. Het reisbureau participeert in een of meerdere lokale sociale en/of natuur-(behoud)projecten, die de lokale gemeenschap en/of omgeving ten goede komen.
  6. Vanzelfsprekend eisen wij van onze lokale leveranciers dat ze geen kinderen onder de 15 jaar in dienst hebben.

Deze criteria verwerk jullie in een aantrekkelijke, uitnodigende reisfolder.
vorigestap