Bedrijven zien steeds meer de hele wereld als hun werkterrein en dat geldt zeker voor bedrijven in de toerismesector. De toeristenindustrie zorgt ervoor dat toeristen uit de hele wereld naar dezelfde mooie of bijzondere plekjes trekken.

Op elk moment zitten er 500.000 in een vliegtuig, voor het grootste deel onderweg naar een vakantiebestemming. Ook nu, op dit moment. In 2013 heeft meer dan een miljard mensen een buitenlandse vakantie geboekt en had het internationaal toerisme is bijna een biljoen dollar (= duizend miljard) aan omzet.
grafiek toeristen
Toerisme is de sector die het snelst groeit. In 1950 waren er nog maar 25 miljoen internationale toeristen en werd er wereldwijd 2,1 miljard dollar verdiend. Nu is het aantal toeristen meer dan veertig keer zo groot en de inkomsten zijn nog veel meer gestegen. De gemiddelde bestedingen van toeristen aan buitenlandse reizen zijn sinds 1950 vertienvoudigd.

toeristen egypteZelfs wereldwijde economische crisissen, terroristische aanslagen en natuurrampen konden de groei van het aantal toeristen niet tegenhouden. Wel zijn er grote verschuivingen geweest in de reisbestemmingen van toeristen. Egypte ontving in 2010 nog bijna 15 miljoen buitenlandse gasten, in 2011 waren dat er nog maar 10 miljoen. Die terugloop is veroorzaakt door toenemende onveiligheid. Militante islamitische groepen pleegden verschillende aanslagen op toeristische plaatsen.

Ook in India is het toerisme flink afgenomen. Uit een onderzoek van de Indiase Kamer van Koophandel blijkt dat het aantal buitenlandse toeristen sinds december 2012 is gedaald met 25 procent. Vooral vrouwen blijken weinig zin meer te hebben in een vakantie naar India. Reden is het slechte nieuws over de vele verkrachtingen in het land.

Vragen
1) Er zijn twee redenen aan te wijzen waardoor na de Tweede Wereldoorlog het internationaal toerisme flink is gegroeid. Eentje heeft te maken met technologie, de andere met economie. Kun je ze beide noemen?
2) Je ziet in de grafiek hierboven dat de groei afzwakt in 2008 en zelfs een dip laat zien in de periode daarna. Wat was daarvan de reden?
vorigestapvolgendestap