miscommunicatie

Als eindproduct speel je met een klasgenoot twee scènes. Jullie docent bepaalt of jullie deze scènes opnemen of dat jullie een live-voorstelling geven in de klas.

De situatie is de volgende:

Een Nederlandse student wil een stageplaats bij een bedrijf in een land met een hoog-context cultuur. Daar wordt anders gecommuniceerd dan de student hier gewend is. In de scene boots je een kennismakingsgesprek na tussen de student en een medewerker van dat bedrijf. Het gesprek vindt plaats in het Engels. Beide gesprekspartners zitten nog in hun eigen land. Er wordt dus op een andere manier gecommuniceerd dan face to face, bijvoorbeeld via Skype.

  • In de eerste scène speel je alle mogelijke miscommunicatie die er maar kan ontstaan.
  • In de tweede scène haalt de student alles uit de kast om er voor te zorgen dat er zo min mogelijk miscommunicatie ontstaat.

NB. Je wordt niet beoordeeld op je Engels en acteertalent!


Daarnaast schrijf je in een bijlage hoe je product tot stand is gekomen. In het eindproduct laat je zien dat je de leerdoelen hebt behaald.

In de scènes laat je in ieder geval zien:
- Dat je kennis hebt van verschillende mogelijkheden tot communiceren op afstand.
- Dat je begrepen hebt op welke manier culturele verschillen tot miscommunicatie kunnen leiden. De cultuurverschillen die je uitdrukt in de scène mogen verzonnen zijn. Gebruik er minimaal twee.
- Dat je het verschil weet tussen hoog-context en laag-context communiceren.
- Dat je naar oplossingen hebt gezocht om culturele en taalbarrières te overbruggen.

Een scene duurt tussen de 5 en 10 minuten.

In de bijlage beschrijf je in ieder geval:
- Waarom we Engels als voertaal kiezen en hoe we deze taal noemen. Daarnaast laat je zien welke supercentrale talen we verder kennen.
- Voor welke culturele verschillen je hebt gekozen en waarom dit tot miscommunicatie leidde.
- Op welke manier je hebt laten zien dat er een barrière zat tussen hoog-context en laag-context communiceren.
- Voor welke communicatietechnologieën je hebt gekozen in de twee scènes en waarom.
- Op welke manier er in de tweede scène geprobeerd is om zoveel mogelijk miscommunicatie te vermijden.
vorigestap