Als Jan uit Nederland en Tam uit Thailand allebei goed Engels spreken, maar zich niet in elkaars cultuur verdiepen, is de kans op miscommunicatie groot. Elkaar verstaan is niet hetzelfde als elkaar begrijpen. Daarvoor moet je ook elkaars culturele achtergronden kennen en je kunnen inleven in de ander. Dat noemt men interculturele communicatie. In de communicatie met elkaar houdt je rekening met elkaars cultuur, elkaars gewoonten en gebruiken.

Een grote valkuil in de communicatie met andere culturen is het verkeerd interpreteren van signalen. Elke cultuur heeft zijn symbolen, regels, normen en waarden. Als je die niet kent is de kans op misverstanden levensgroot.

Voorbeeld

-In Duitsland is men over het algemeen erg punctueel. Hiermee toon je respect. Als je indruk wilt maken in Duitsland, zeker zakelijk gezien, is het belangrijk dat je op tijd bent
  (maximaal 2 minuten te laat). 
- In Nederland vinden we dit ook wel belangrijk (maximaal 10 minuten te laat), maar is het minder bepalend voor de rest van het contact dan in Duitsland.
- In Mexico hechten ze hier nog minder waarde aan (maximaal 30 min).

Als een Mexicaan gaat solliciteren in Duitsland en hij komt 10 minuten te laat op het sollicitatiegesprek, dan is hij volgens zijn eigen normen “mooi op tijd”, maar in Duitsland maakt hij eigenlijk al geen kans meer op de baan.


Hoge en lage context in de communicatie

Cultuurverschillen komen ook duidelijk aan de oppervlakte in het gebruik van context. Met context is bedoeld ‘alles waarbinnen een boodschap of mededeling betekenis krijgt’. Klinkt ingewikkeld, maar dat valt mee. Bij een boodschap met lage context zit alle betekenis in de boodschap zelf. Je zou dit “recht voor z’n raap” communiceren kunnen noemen. De bedoeling is dat de ander de boodschap niet verkeerd begrijpt.

Een boodschap met een hoge context bevat veel minder informatie. In hoge-contextculturen hebben mensen aan een half woord genoeg om elkaar te begrijpen. De betekenis van de boodschap zit niet alleen in de woorden maar in alles rondom die woorden, de context. Soms is wat niet gezegd wordt veel belangrijker. De communicatie is voor een groot deel ook niet verbaal, niet met woorden. Woorden zijn alleen maar de dingen die je zegt, bijvoorbeeld omdat iets ‘zo hoort’.

ambassadeur burgemeesterLaag-context communiceren vind je vooral in Noord- en Midden-Europa, de VS, Australië en Nieuw Zeeland en Canada.
Hoog-context communiceren vind je in meer of mindere mate in de rest van de wereld. Vooral de Aziatische en Arabische culturen zijn er goed in.
Voor mensen uit laag-context culturen is het moeilijk om subtiele signalen van hoog-context communicatie te interpreteren. Dit is een vaardigheid die van jongs af aan in hoog-context culturen wordt geoefend. Mensen in laag-context culturen hebben die oefening niet. Hierdoor missen zij in gesprekken met mensen uit hoog-context culturen, zeker als ze elkaar net kennen, veel van de informatie.

Naarmate mensen uit laag-context culturen elkaar beter kennen, begrijpen zij ook steeds meer hoog-context signalen. Denk bijvoorbeeld aan familie of vriendengroepen die grapjes of opmerkingen delen die een buitenstaander niet begrijpt. Of denk aan de signalen die je oppikt van iemand die verdrietig is ook al zegt hij/zij van niet. Mensen uit laag-context culturen kunnen dus wel hoog-context communiceren. Mensen uit hoog-context culturen kunnen anderzijds ook leren dat mensen uit laag-contextculturen wat koud en onpersoonlijk overkomen, maar dit niet altijd zo bedoelen.

Tussen landen bestaat een diversiteit aan culturen die loopt van heel hoogcontext communiceren (Azië en Arabie), tot heel laagcontext communiceren (Europa en Amerika), tot aan landen die daar een beetje tussenin zitten (o.a. Rusland, Afrika, Latijns-Amerika). Binnen een land is er ook diversiteit. Jij kunt het bijvoorbeeld fijn vinden om alles heel subtiel te communiceren, terwijl een klasgenoot juist de dingen het liefst recht voor z’n raap communiceert. Als je dit van elkaar weet en accepteert is het veel makkelijker om samen een opdracht te maken. Dit werkt hetzelfde bij communicatie tussen mensen van verschillende culturen.

Bekijk het filmpje van Nilgün Yerli:Vraag
4) Nilgün Yerli zet twee vrouwen neer uit overduidelijk verschillende culturen. Waaruit blijkt dat de manier van denken heel verschillend is? Waaruit blijkt dat de ene vrouw hoog-context praat en de andere vrouw laag-context? Hoe zou de man in het vliegtuig toch geholpen kunnen worden?
vorigestapvolgendestap