communicatietenchnologieenBegin jaren ’80 kwamen er de eerste computergestuurde automaten en robots aan de lopende banden van automobielfabrieken. Vanaf toen werd de computer steeds belangrijker in het bedrijfsleven. Later in de jaren ’80 werd een idee, waarvan alleen enkele visionairen durfden te dromen, werkelijkheid: een Personal Computer (PC) op elk bureau.

De komst van het internet is begonnen in 1969 met een onderzoeksnetwerk van het Amerikaanse ministerie van defensie. Dit netwerk breidde zich meer en meer uit en nu heeft bijna elke uithoek van de wereld toegang tot internet.

In de loop van de jaren zijn pc’s steeds krachtiger geworden en de internetverbindingen steeds sneller. Zo werd het haalbaar om allerlei zaken via het internet te delen: documenten, geluid, beeld. En zo kunnen we tegenwoordig op bijna alle denkbare manieren wereldwijd met elkaar communiceren.

Vraag

3) Welke (multimedia)technieken en -apparaten om op afstand met elkaar te communiceren ken je?
vorigestapvolgendestap